FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

I et skandinavisk studie publiceret for nylig konkluderer forskerne, at Maintenance Care er mere effektiv end symptomstyret behandling til at reducere det samlede antal dage, patienter må udholde generende lændesmerter i løbet af 52 uger. Til gengæld resulterer Maintenance Care i et højere antal behandlinger. Forskerne anbefaler, at behandlere overvejer Maintenance Care som en mulig præventiv behandling af gentagne eller vedvarende lændesmerter hos de patienter, der har behov for en sådan og som har reageret positivt på deres første behandling.

 

Maintenance Care (MC) bruges ofte til at behandle kroniske eller tilbagevendende rygsmerter. I det aktuelle studie kiggede forskerne på hvor effektivt MC er til at behandle eller reducere episoder af vedvarende eller tilbagevendende rygsmerter sammenlignet med symptomguidet behandling.

 

Den vigtigste forskel på de to behandlingsformer er, at MC er klinikerstyret, dvs. at kiropraktoren fortæller patienterne, hvornår de skal komme til næste behandling, hvorimod symptomstyret behandling er patientstyret, dvs. at patienten henvender sig til kiropraktoren, når pågældende har rygsmerter.

 

Studiet blev udført som en RCT blandt en specifikt udvalgt patientgruppe med 328 deltagere mellem 18 og 65 år, der havde haft mindst 30 dage med lændesmerter det foregående år, havde haft flere tidligere episoder med lændesmerter og som var markant bedre ved 4. besøg for den pågældende episode.

 

Deltagerne blev opdelt i to grupper, der i løbet af 12 måneder blev behandlet med henholdsvis MC eller symptomguidet behandling. Efter 12 måneder viste resultaterne, at MC-gruppen havde 13 færre dage i gennemsnit med generende LBP over 12 måneder end gruppen, der modtog symptomguidet behandling. Til gengæld blev effekten af interventionen opnået med 2 flere besøg hos kiropraktoren af MC-gruppen end gruppen, der modtog symptomguidet behandling.

 

Forskerne bag studiet er Andreas Eklund (Karolinska Institutet), Irene Jensen (Karolinska Institutet), Malin Lohela-Karlsson (Karolinska Institutet), Jan Hagberg (Karolinska Institutet), Charlotte Leboeuf-Yde (SDU), Alice Kongsted (NIKKB & SDU), Lennart Bodin (Karolinska Institutet) og Iben Axén (Karolinska Institutet & SDU)

 

The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain - A pragmatic randomized controlled trial. Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Hagberg J, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, et al. PLoS ONE 13(9) 2018 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203029