FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Var du forhindret i at deltage i ECU’s kongres i Budapest i foråret? Så kan du nu læse om de prisvindende mundtlige præsentationer og posterpræsentationer på kongressen i en ny artikel fra Chiropractic & Manual Therapies med titlen ECU Convention 2018 Congress proceedings.
 
 
Artiklen er udformet som en oversigt over de prisvindende præsentationer i form af abstracts fra hver enkelt præsentation. Oversigten inkluderer Steen Harsteds ’Capturing movement patterns in children using a novel 3d motion capture approach’, Henrik Hein Lauridsens ‘Motor control and musculoskeletal health in kingergarten children’ og Lise Hestbæks præsentation af Sara Thunøe Jensens poster ‘Motor skills in PreSchool (MiPS): study protocol for a cohort study of Danish preschool children with a nested RCT’.
 
 
Forskningen bag alle de nævnte præsentationer har involveret forskere fra NIKKB og IOB. Desuden har bade Jan Hartvigsen og Alice Kongsted været medforfattere på en række af de mundtlige præsentationer og posterpræsentationer på kongressen, der præsenteres i artiklen.
 
 
Kåringen af de prisvindende præsentationer blev sponsoreret af ECCRE.