FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

30 % af alle danske børn i aldersgruppen 11-14 år lider af moderate ryg- og nakkesmerter. Smerterne er mere almindelige hos piger end hos drenge og bliver værre med alderen. Ydermere er der en klar social gradient i oplevelsen af ryg- og nakkesmerter. Det viser ny forskning udført af forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og NIKKB.

 

Ryg- og nakkesmerter er et alvorligt problem for mange børn og unge og bør tages alvorligt af flere grunde. Evidensen peger i stigende grad på, at smerterne begynder et sted omkring 10 – 12 årsalderen, og bliver hyppigere efterhånden som børnene bliver ældre. Unge, der døjer med ryg- og nakkesmerter i 18-årsalderen risikerer, at smerterne ender med at blive kroniske. Mange epidemiologiske studier har betegnet tidligere ryg- og nakkesmerter som den vigtigste indikator for ryg- og nakkesmerter senere i livet.

 

Børn og unge med ryg- og nakkesmerter har et øget brug af sundhedsvæsenet, fravær eller nedsat deltagelse i skolen og er begrænsede i deres fysiske udfoldelser. Samtidig oplever børn med smerter i ryggen og nakken ofte at have andre fysiske og mentale sundhedsproblemer, og familiære og sociale faktorer formodes at være vigtige for helbredet og oplevelsen af smerte i barndommen.

 

Studiet inkluderer data fra 46.726 børn fra den nationale danske fødselskohorte i Danmark. Børnene rapporterede om deres smerter i ryggen (nakke, mellemryg og lænderyg) på et spørgeskema, da de var 11 år gamle, og smerterne blev klassificeret efter, hvor alvorlige de var. Desuden indhentede forskerne sociodemografiske data om børnene og deres forældre og brugte statistiske modeller til at beregne en mulig forbindelse mellem rygsmerter og sociale faktorer.

 

Nakkesmerter var de mest almindelige af de tre områder. Moderate og alvorlige ryg- og nakkesmerter forekommer oftere blandt piger end blandt drenge (14 % mod 9,8 %), og de forekommer i hastigt stigende grad i takt med, at børnene bliver ældre.

 

Det er sandsynligt, at nogle af de underliggende mekanismer, der kan udløse ryg- og nakkesmerter, findes i barnets familiemiljø og påvirker barnets sårbarhed og trivsel. Det kan være forældrenes adfærd i forbindelse med smerte, kronisk smerte, forældres mentale helbred og adfærdsproblemer som f.eks. depression, angst eller stofmisbrug, eller andre psykosociale og livsstilsfaktorer. Disse faktorer kan påvirke barnets mentale sundhed som f.eks. søvnproblemer, dårligt humør, nervøsitet, generelt velvære og ensomhed, som tidligere er blevet forbundet med rygsmerter hos børn.

 

Børn i lavt uddannede og lavindkomstfamilier havde større sandsynlighed for at rapportere alvorlige smerter i ryggen eller nakken sammenlignet med børn fra familier med højere social status.

 

Børn, der vokser op i ressourcesvage familier, er generelt prædisponerede for modgang i sundhed og har også større sandsynlighed for at opleve ryg- og nakkesmerter, sammenlignet med børn i velstående familier. Det samme gælder ifølge forskerne bag det aktuelle studie for enebørn og skilsmissebørn, og børn i denne gruppe rapporterede oftere moderate og alvorlige ryg- og nakkesmerter.

 

Forskningen er udført af Anne Cathrine Jørgensen (KU), Lise Hestbæk (SDU, NIKKB), Per Kragh Andersen (KU) og Anne-Marie Nybo Andersen (KU)

 

Epidemiology of spinal pain in children: a study within the Danish National Birth Cohort. Joergensen, A.C., Hestbaek, L., Andersen, P.K. et al. Eur J Pediatr (2019) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-019-03326-7