FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Det er ikke så ligetil at fastslå sammenhængen mellem f.eks. biomekaniske ændringer efter kiropraktisk behandling af ryggen og oplevelse af forbedring hos patienten ifølge studium af en række danske forskere.


Et interessant spørgsmål for kiropraktorer og andre behandlere af rygsmerter er ”hvordan er sammenhængen mellem patientens ændring i smerteintensitet eller selvvurderede funktionsniveau overfor ændring i ryggens bevægelse?”


Det spørgsmål har Rune M. Mieritz fra Institut for Idræt og Biomekanik på SDU sammen med kolleger beskæftiget sig med i artiklen ”Regional Lumbar Motion and Patient-Rated Outcomes: A Secondary Analysis of Data From a Randomized Clinical Trial” i tidsskriftet Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics fra november-december 2014.


Forskergruppen undersøgte forholdet mellem ændringer i den regionale lænderygbevægelse og patienternes selvvurderede funktionsniveau eller smertescore. Undersøgelsen viser blandt andet, at sammenhængen mellem ændringer i den regionale lænderygbevægelse og oplevelsen af forbedring var størst hos patienter med udelukkende rygsmerter (ingen udstrålende bensmerter) og patienter, der havde fået manipulationsbehandling i forhold til andre behandlingsgrupper (hjemmeøvelser eller højintensitets træningsterapi). Disse resultater kan muligvis forklares ved at de forskellige behandlingsmodaliteter har en forskellig virkningsmekanisme, men resultaterne af undersøgelsen er komplekse og der er behov for yderligere forskning på området.