FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Et studie udført blandt soldater i USA viser, at en kombination af almindelig lægebehandling og kiropraktorbehandling af lændesmerter giver et bedre behandlingsresultat på kort sigt end lægebehandling alene. Undersøgelsen sender et vigtigt signal til lægerne om at man følger aktuelle kliniske retningslinjer, der anbefaler, at man tilføjer kiropraktisk behandling som en del af et multidisciplinært behandlingstilbud til patienter med lændesmerter.

 

Formålet med studiet var at fastslå om effekten af at tilføje kiropraktisk behandling til almindelig lægebehandling af patienter med lændesmerter var bedre smertelindring og en forbedring af patienternes funktionsnedsættelse, sammenlignet med patienterm, der udelukkende modtog lægebehandling.

 

750 soldater i alderen 18 – 50 år i aktiv tjeneste i det amerikanske forsvar deltog fra 2012 til 2016 i et studie, der havde til formål at finde svar på dette spørgsmål. Soldaterne led alle af lændesmerter forårsaget af muskel- og skeletbesvær. I løbet af 6 uger modtog den ene halvdel en kombination af almindelig lægebehandling af en læge og behandling af en kiropraktor, mens den anden halvdel modtog almindelig lægebehandling for deres lændesmerter.

 

Den almindelige lægebehandling bestod af egenbehandling, medicinering, fysioterapi og henvisning til en smerteklinik. Den kiropraktiske behandling bestod af manipulation af lænden og det tilstødende område plus yderligere behandling som eksempelvis genoptræning kulde, flygtig varme og andre manuelle behandlingsformer.
6 uger efter behandlingen angav de soldater, der havde modtaget den kombinerede behandling en moderat forbedring af smerteintensitet og funktionsnedsættelse sammenlignet med soldater, der udelukkende havde modtaget lægebehandling.

 

Studiet er foretaget med veltrænede soldater som deltagere. Men inden man af den grund afviser de omtalte forbedringer, der taler for kombinationen af lægebehandling og kiropraktisk behandling, er det værd at bemærke, at resultaterne er i overensstemmelse med den eksisterende litteratur om manipulation af ryggen både blandt soldater og civile.

 

Studiet er gennemført og beskrevet i en videnskabelig artikel af kiropraktor og ph. d. Christine Goertz fra Palmer College of Chiropractic, Palmer Center for Chiropractic Research, Daveport, USA et al: Effect of Usual Medical Care Plus Chiropractic Care vs Usual Medical Care Alone on Pain and Disability Among US Service Members With Low Back Pain A Comparative Effectiveness Clinical Trial. Christine M. Goertz, Cynthia R. Long, Robert D. Vining, Katherine A. Pohlman, Joan Walter, Ian Coulter. JAMA Network Open. 2018 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2680417