En tredjedel af målet er nået nu, hvor 334 kiropraktor patienter har sagt ja til at deltage i projektet, og en meget stor del besvarer ugentligt deres sms-spørgsmål.

Men det kommer ikke af sig selv. Der kæmpes på forskningsklinikkerne for at afsætte ekstra tid til projektpatienter, få nye lændepatienter til at komme på de afsatte tider, huske at spørge patienterne om de vil deltage, overtale dem der er i tvivl og gennemføre den standardiserede undersøgelse som projektet kræver.

Faktisk viser det sig, at de logistiske udfordringer nok er sværere at overkomme end det at gennemføre undersøgelsesrutinen. Heldigvis er alle indstillede på at fortsætte og på igen og igen at holde hinanden fast på, at projektet skal gennemføres.

Det er ikke vigtigt for projektet om inklusionen er færdig til maj eller til september, men det er vigtigt, at vi får lov til at følge en meget stor patient kohorte. Fordi lændepatienter er så forskellige som de er, skal der rigtigt mange projektdeltagere til, for at vi kan få ny viden, der er relevant for den konkrete patient håndtering.


uge3