FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Et bedre indblik i arten og omfanget af erstatningsanmeldelser fra patienter og tilkendte erstatninger i relation til kiropraktisk behandling er nu mulig via et studie, der har undersøgt de indberetninger, der er foretaget mellem 2004 og 2012 til de relevante myndigheder i Norge og Danmark.


I alt blev 300 sager gennemgået, og af dem udløste 41 (svarende til 13,7%) erstatning. Hyppigste årsag til erstatningsanmeldelsen var forværring af symptomer efter behandling (91/300 = 30,3%), påstået diskusprolaps (57/300 = 19%) og sager vedrørende for sen henvisning (46/300 = 15,3%).


Med omtrent 2 millioner kiropraktiske behandlinger om året i såvel Norge som Danmark og gennemsnitligt 42 erstatningsanmeldelser årligt sammenlagt er der ifølge undersøgelsen rundt regnet 1 erstatningsanmeldelse pr. 100.000 behandlinger. Statistisk materiale fra Danmark i perioden 2007-2012 viser rater for erstatningsanmeldelser for kiropraktorer, praktiserende læger og fysioterapeuter på henholdsvis 1,76, 1,32 og 0,52 pr. 100.000. Raten af godkendte erstatninger for de tre grupper er henholdsvis 13%, 25% og 21%, så mens kiropraktisk behandling forårsager forholdsvis flere anmeldelser, bliver erstatning kun i noget mindre omfang tilstået klageren.


Med andre ord bliver relativt mange sager fra kiropraktorpraksis afvist af klageinstanserne, og det er derfor forfatternes konklusion, at mængden af erstatningssager kunne nedbringes, hvis kiropraktorerne i højere grad prioriterede at informere deres patienter om behandlingsforløbet og om de almindelige reaktioner herpå.

 

Jevne J, Hartvigsen J, Christensen HW. Compensation claims for chiropractic in Denmark and Norway 2004–2012. Chiropractic & Manual Therapies 2014, 22:37.

Bestil artiklen

 

Se eventuelt også artiklen om utilsigtede hændelser eller naturlige reaktioner på behandling omtalt under disse nyheder den 10. december.