FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

KirPACS-NIKKB er inde i en god driftsfase, hvor flere og flere klinikker tilmelder sig ordningen og drager nytte af systemets forskellige funktionaliteter. I den forbindelse tog jeg en snak med en af KirPACS’ nyere abonnenter – kiropraktor Lars Slemming fra Næstved, der for nylig har investeret i nyt røntgenudstyr til klinikken, hvor KirPACS var first choice i forhold til lagring af røntgenoptagelser og mulighed for digital billedkommunikation.

Opkoblingen
Jeg startede med at spørge kiropraktor Lars Slemming, der er uddannet fra SDU i 2000, hvordan de praktiske aspekter med nyt røntgenanlæg og KirPACS er forløbet? ”I januar 2011 stod jeg overfor den udfordring at skulle have etableret et komplet røntgenanlæg fra bunden efter at have overtaget klinikken i Næstved Stor-Center. Der var mange praktiske og tekniske ting, jeg skulle sætte mig ind i. Ud over selve indretningen, blyvægge, el-installationer mv., var det vigtigt for mig, at jeg fik anskaffet et driftsikkert røntgenanlæg fra et firma med et godt bagland, hvor der var 100 % service fra leverandøren i forhold til anlæg, fremkalderstation og IT-software – ikke blot i opsætningsprocessen, men også de efterfølgende år.  For mig er det vigtigt, at der er en god dialog, og at der bliver responderet og handlet hurtigt fra leverandørens side, hvis der opstår en situation, hvor en serviceydelse er nødvendig. I processen havde jeg dialog med flere firmaer og valgte Fuji som ”totalleverandør”. Jens Thorhauge fra Fuji var behjælpelig med kontakten og kommunikationen til Skan-ray I/S, som leverede det røntgentekniske udstyr”.
Har der været problemer undervejs? ”Der vil nok altid være nogle overraskelser i processen med installationen af et nyt og komplet røntgenanlæg. Vi havde også nogle, men jeg tror alligevel, at jeg har været forskånet for en del, da den største umiddelbart var, om der skulle trækkes nye kabler for at få flere ampere ind i bygningen, eller om jeg ”bare” skulle betale for flere ampere, og at der blev skiftet sikringer (til oplysning koster det ca. 1.000 kr. pr. ekstra ampere). Hele den praktiske del var veloverstået medio februar 2011, og anlægget var klar til brug: software var installeret og arbejdsstationerne i klinikken etableret. Nu fungerede KirPACS – og forventningerne var store”.

Nye funktionaliteter og nye arbejdsgange
Og hvordan foregik opkoblingen til KirPACS? ”Selve opkoblingen til systemet blev foretaget af Martin fra Fuji i samråd med medarbejdere fra NIKKB’s billeddiagnostiske enhed. Den var klar inden for 2 arbejdsdage og har fungeret upåklageligt siden. Opkoblingen er opsat, så røntgenbillederne sendes fra arbejdsstationen i røntgenrummet til både KirPACS (eksternt) og arbejdsstationen i behandlerrummet. Ikke nok med, at anlægget skulle installeres, det skulle også læres at KENDE OG BRUGES. I min aftale var der naturligvis også applikationstræning, som dels gik på selve udstyret og brugen heraf, men også på den eksterne opkobling, hvor røntgenbillederne sendes ud af klinikken til KirPACS, og egne eller andres røntgenbilleder kan hentes ned herfra”.
Hvordan bruger klinikken primært KirPACS? ”Opkoblingen til KirPACS fungerer for mig ikke kun som en ekstra lagring af de røntgenbilleder, jeg har taget, men også som en mulighed for at få en sekundær vurdering på noget konkret eller alene en supplerende beskrivelse af en radiolog. Jeg synes KirPACS-opkoblingen er et løft i dagligdagen, og den giver mig mange muligheder, både i forhold til sundhedsvæsenet og ved patienter med ”kritiske eller tvivlstilfælde”. Da jeg aktuelt er eneste kiropraktor i klinikken, ser jeg også opkoblingen med den sekundære vurdering som en mulighed for sparring og samtidig en læringsmulighed. Aktuelt har jeg vel rekvireret en sekundær vurdering cirka 20 gange. Alle i tilfælde, hvor jeg har skønnet, det er til gavn for patienten og det videre forløb. Rent praktisk tager det under 48 timer, før jeg har svaret. I to tilfælde, hvor der har været mistanke om noget patologisk, er svaret kommet inden for et døgn. Når jeg rekvirerer den radiologiske vurdering, skriver jeg ud over det, som afkrydses, en kort anamnese samt min motivation for vurderingen inkl. specielle ønsker. I de tilfælde, hvor videre undersøgelser har været indikeret, er det skrevet i beskrivelsen”.

Fremtidsperspektiverne
Hvordan ser du fremtiden for digital billedudveksling og KirPACS? ”Jeg mener KirPACS kan styrke vores profession rent forskningsmæssigt og ikke mindst i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. I fremtiden vil det forhåbentlig blive sådan, at KirPACS får en ”dobbeltrettet linje” imellem landets radiologiske afdelinger og os kiropraktorer, så røntgenbillederne til alles gavn kan udveksles herigennem. Internt letter opkoblingen til KirPACS røntgenkonsulentens kontrol af billedkvaliteten, og hans konstruktive respons om fx ændringer af eksponeringsteknik kan hjælpe kiropraktorerne til at tage endnu bedre røntgenbilleder. Sidst ser jeg det også som en god mulighed, at man kan indsende de månedlige kontroller over KirPACS og få NIKKB’s eksperter til at analysere på dem. Det vil klart medvirke til både service- og kvalitetsløft i hverdagen”.

Lars Slemming konkluderer: ”Jeg ser frem til, at jeg med tiden bliver endnu bedre til at drage nytte af KirPACS’ muligheder og håber, at endnu flere kobler sig på ordningen, så der er basis for, at KirPACS bliver uundværlig for klinikkerne og et ”fyrtårn”, som understøtter, at vi som profession bibeholder muligheden for røntgen i kiropraktorpraksis og endda udvider den til tværfagligt samarbejde - fx med de praktiserende læger og andre sundhedsaktører. På sigt kunne jeg ønske, at platformen suppleres med et interaktivt forum, hvor man kan lægge anonymiserede røntgenbilleder op til andres gennemsyn, og hvor der er mulighed for kommentarer fra andre kiropraktorer. Dette vil være oplagt i forhold til gensidig læring og ”sharing", slutter en tilfreds kiropraktor.