FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Kiropraktor Peter Højgaard fra RYGXPERTEN i Nyborg har det seneste år kørt et pilotprojekt i samarbejde med Forebyggelsesfonden, der har haft til formål at optimere interessen for at være dagplejer. Projektet, der er iværksat af Nyborg Kommune, har konkret haft til formål at belyse det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i den kommunale dagpleje, både i forhold til dagplejerne og i forhold til ledelse og administration på området. RYGXPERTEN har varetaget kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø.

For at løse denne opgave bedst muligt valgte Peter Højgaard NIKKB som forskningsmæssig underleverandør. Peter fortæller: ”Som kiropraktor stod jeg med en omfattende omgave, og jeg havde brug for hjælp. Ved at vælge NIKKB fik jeg forskningsmæssig assistance gennem blandt andre seniorforsker Alice Kongsted, og jeg købte samtidig frihed. Nogle af opgaverne kunne vi sagtens klare selv i klinikken, men det var især nødvendigt med ekstern ekspertise for at have tid til alle vores andre patientgrupper. At valget faldt på et eksternt forskningsinstitut var dog primært fordi NIKKB er uafhængig og uvildig i forhold til både Forebyggelsesfonden og kommunen i Nyborg. Undervejs i projektet havde jeg brug for faglig sparring med en forsker, og gennem NIKKB købte vi os også til statistisk assistance”.
Projektet blev søsat af Nyborg Kommune for blandt andet at gøre det mere attraktivt at være dagplejer. Hvorvidt dette er lykkedes, kan Peter Højgaard ikke sige med sikkerhed endnu. Han forklarer: ”Udviklingen af et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø er ikke noget, som sker fra dag til dag. Det kræver tid og en dedikeret indsats. Dog fornemmer jeg, at de ca. 155 dagplejere, der har deltaget i projektet, har haft glæde af deres deltagelse. og flere har fortalt os undervejs, at dagplejerjobbet, som ofte er krævende, er blevet taget alvorligt. Der er blevet lyttet til dem oppe i systemet, og sammen er der fundet områder, hvor der kunne ske forbedringer”.

Peter Højgaard, der er kiropraktor fra AECC (1993) har løbende i sin karriere været involveret i forskningsprojekter, og dette projekt har været gavnligt på flere måder. Peter fortæller: ”Projekter som dette giver os kiropraktorer, der arbejder i praksis, et godt konneks til forskningen. Jeg kender til NIKKB’s forskningsspireprogram, og selv om dette ikke har været et formaliseret forløb, så giver det mig et fagligt løft at være med til at forske og derved være med til at belyse og forbedre forhold; i dette tilfælde for dagplejere, der ofte har mange fysiske belastninger i deres arbejdsdag. Det at kunne drage nytte af NIKKB’s forskningsmæssige ekspertise er en stor fordel for kiropraktorpraksis. RYGXPERTEN er, uafhængigt af vores deltagelse i dette kommunale projekt, blevet del af netværket af affilierede forskningsklinikker til NIKKB, og sammen med seniorforsker Alice Kongsted fra NIKKB, der leder netværket, har vi allerede skitseret andre mulige forskningsprojekter i fremtiden”.

FAKTA:
•    Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden med ca. 300.000 kroner og har til formål at gøre dagplejeområdet i Nyborg Kommune til en arbejdsplads, der fremmer livskvalitet og den generelle kropsbevidsthed, for derigennem at nedbringe antallet af sygedage og nedsætte fysiske og psykiske belastninger i arbejdet.

•    Nyborg Kommune har ca. 150 dagplejere

•    NIKKB’s netværk af Forskningsklinikker (under Enheden for Kiropraktisk Praksisforskning – KIP) har til formål at øge vores viden om de lidelser, der behandles hos kiropraktorer, og netop klinikkernes adgang til et stort potentielt forskningsmæssigt kildemateriale gør netværket unikt