Jeg sidder som en af to ph.d.-studerende ud af elleve medlemmer i styregruppen for det nye forskeruddannelsesprogram (FUP) ved SDU. Det er interessant at følge med i processen og lytte til diskussionen i et sådant udvalg, og selv komme med indspil. Fysisk aktivitet og bevægeapparatet omfatter et bredt spektrum af ph.d. studerende inden fagområdet, alt fra den humanistiske vinkling inden for idræt og samfund, via klinisk forskning inden ortopædkirurgi, fysioterapi og kiropraktik, og til den cellulære forskning inden muskelfysiologi. Alle forskningsenheder i programmet skal planlægge og gennemføre relevante kurser, totalt 4-6 kursus i løbet af et år. Hvem financierer? Hvor ofte skal hvert kursus tilbydes? Nogle kursus kan blive fyldet op med ph.d.-studerende fra IOB alene, andre kursus bliver afhængig af tilsig uden fra, enten fra andre universitet i Danmark eller internationalt. Det tilbagevendende spørgsmål i universitetssammenhæng handler om, hvordan vi får kvalitet og økonomi til at gå op i en højere enhed. Hvad hjælper det at lave en lang række interessante kurser, hvis ikke pengene er der?


Arbejdsbyrden for mig i et sådant udvalg begrænser sig foreløbigt til min deltagelse på møderne, men jeg lærer meget ved at være med, og jeg ser på det som en unik chance for indflydelse i forhold til uddannelsesforløbet for ph.d.-studerende og en god mulighed til at lære dele af universitetssystemet bedre at kende. Det er ikke så tit det etableres et nyt FUP.