FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

FoF er en tværfaglig forskningsenhed under Institut for Idræt og Biomekanik. Det tværfaglige betyder, at ansatte, ph.d.-studerende og vejledere har forskellige baggrunde, oftest inden for fysioterapi, ortopædkirurgi, eller idræt. Forskningsenheden benytter de mange kompetencer, erfaringer og samarbejdsevner til, i fællesskab med klinikere, at besvare forskningsspørgsmål, som opstår i klinikken og som har stor relevans for patienter med smerter og problemer fra muskler og led.

Typisk for enhedens forskningsprojekter er, at de sammenligner og evaluerer forskellige behandlinger på tværs af professioner, og studierne består ofte af en systematisk gennemgang og analyse af litteraturen. Enhedens overordnede mål er at undersøge de bagvedliggende mekanismer inden for træning som behandling af smerte og funktionsnedsættelse hos individer med problemer fra muskler og led.

Nyeste skud på stammen hos FoF er det nye Universitetscenter for Idrætsmedicin, der officielt åbnede 1. april 2014. Tanken med centret, der er et samarbejde mellem FoF og ortopædkirurgisk afdeling på OUH, er at flytte hospitalets kompetencer direkte ind på SDU. Der er i første omgang tale om et forskningsambulatorium. Patienterne med idrætsrelaterede skader kan via henvisning til ortopædkirurgisk afdeling, blive visiteret til det nye universitetscenter for idrætsmedicin. Her vil patienterne blive set af specialister i idrætsskader. Patienterne vil blive tilbudt at indgå i forskningsprojekter, der er prioriteret af en styregruppe. Det er hensigten, at patienternes besøg i forskningsambulatoriet skal fortsættes med de forskellige test og træningsmuligheder det nye IOB – og især den nye Active Living Building giver mulighed for. Alle parter glæder sig til det nye tiltag, der giver mange forskningsmuligheder for at bedre patientdiagnostik og behandling. Fra OUH er det professor, overlæge Uffe Jørgensen, der er primusmotor.

26. marts blev der i det nye center holdt et introduktionsarrangement, hvor der udover en rundvisning, blev præsenteret tre faglige indlæg om forskningsprojekter, der går på tværs af institutionerne; Jakob L. Nielsen, ph.d.-studerende ved MOB, der undersøger muligheden for accelereret rehabilitering efter ACL-rekonstruktion; Erik Poulsen, seniorforsker på NIKKB om et kommende kiropraktorrelateret projekt, der handler om at vurdere effekten af hofteartroskopi på patienter med femoroacetabular impingement og til sidst Jonas Thorlund, adjunkt ved FoF, som undersøger effekten af knæskinne/knæbind på belastningen i knæleddet hos nyligt meniskopererede patienter. Alt i alt et rigtigt spændende forskningssamarbejde at følge fremover.  

Fakta
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF) blev en selvstændig forskningsenhed ved Institut for Idræt og Biomekanik d. 1. januar 2010. FoF er en videreførelse af Forskningsinitiativet for Fysioterapi (FiF), som blev etableret den 1. maj 2007 på baggrund af en samarbejdsaftale indgået i 2006 mellem Danske Fysioterapeuter og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.
Professor Ewa M. Roos er forskningsleder.

Visionen bag Active Living Building på SDU, som er Institut for Idræt og Biomekaniks nye hovedbygning, er et hus efter et princip om det aktive liv, hvor forskningen tænkes udfoldet og formidlet gennem faciliteter, hvor rummelige konstellationer fungerer som værksteder for ideudvikling, innovations- og formidlingsprocesser. Active living er iscenesæt med trapper, ramper og rumligheder, som inspirerer til aktivitet.