FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Hvor farlige er rygsmerter for ældre? Kan de være dødelige? Det er voldsomme spørgsmål, som en gruppe forskere har prøvet at komme nærmere svaret på. Og lad det være sagt med det samme: Der er ikke noget, der tyder på, at rygsmerter i sig selv kan være dødelige. Men de kan være en del af et dårligt helbredsmønster, som øger risikoen for at dø. Derfor opfordrer forskerne til, at andre faktorer end de rent fysiske tages i betragtning, når kiropraktorerne undersøger ældre patienter.

 

Hvordan hænger det nu sammen? Rygsmerter hos ældre mennesker kan være en indikator af dårligt helbred og dårlig funktionsevne, og det øger risikoen for at dø ifølge en undersøgelse foretaget af en international gruppe forskere.

 

Undersøgelsen afslører, at ældre, der er fysisk aktive, nedsætter risikoen for rygsmerter. Jo mere aktive, de er, jo mere mindskes risikoen for at få smerter.

 

Undersøgelsen havde til formål at finde ud af, om rygsmerter kunne være den direkte årsdag til dødsfald generelt eller om rygsmerter kunne føre til hjerte-karsygdomme. Det var der intet i resultaterne af undersøgelsen, der tydede på, derimod kunne rygsmerter føre til øget rygning, mindre social omgang med andre mennesker, nervøsitet og depression, og det kan føre til overvægt eller sågar fedme, som kan føre til diabetes, som kan gøre, at man får hjertekarsygdomme og øget risiko for dødsfald.

 

4391 ældre fra 70 år og opefter fra det danske tvillingeregister deltog i undersøgelsen, der løb over 9,5 år. I løbet af undersøgelsen døde 3659 deltagere, der hver især havde dårlig fysisk funktion, var nuværende eller tidligere rygere, var inaktive eller sandsynligvis led af depressive symptomer. De ældre, der stadig var i live ved undersøgelsens afslutning, var alle sundere og mere fysisk aktive end de afdøde deltagere.

 

På baggrund af undersøgelsens resultater opfordrer forskerne til, at kiropraktorer overvejer faktorer som rygning, social omgang, nervøsitet og depression og vægt og screener for dem, når de undersøger ældre patienter. Viden om disse faktorer kan hjælpe med at identificere patienter med forhøjet risiko for at dø for tidligt og kan være årsag til rygsmerterne.

 

Hele undersøgelsen kan læses i artiklen Is this back pain killing me? All-cause and cardiovascular-specific mortality in older Danish twins with spinal pain i European Journal of Pain, DOI: 10.1002/ejp.996

 

Undersøgelsen er udført af en forskergruppe bestående af Matt Fernandez (hovedforfatter), Faculty of Health Sciences, The University of Sydney, NWS, Australia – Eleanor Boyle, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark og Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, ON, Canada – Jan Hartvigsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Odense, Danmark - Manuela Loureiro Ferreira, George Institute for Global Health, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia og Institute of Bone and Joint Research, The Kolling Institute, Sydney Medical School, The University of Sydney, NSW, Australia – K. M. Refshauge, Faculty of Health Sciences, The University of Sydney, NWS, Australia – Chris G Maher, George Institute for Global Health, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia – Kaare Christensen, Dansk Center for Aldringsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Epidemiologi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark – John L. Hopper, Australian Twin Registry, Centre for Molecular, Environmental, Genetic, and Analytic Epidemiology, The University of Melbourne, Vic., Australia – Paulo H Ferreira, Faculty of Health Sciences, The University of Sydney, NSW, Australia.

 

d motion vaegtstang