FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Kiropraktor Guillaume Goncalves, professor Christine Le Scanff og professor Charlotte Leboeuf-Yde har undersøgt, om der findes evidens for, at manipulation af ryggen eller kiropraktisk behandling kan bruges i primær eller tidlig sekundær forebyggelse af andre sygdomme end muskel- og skeletsygdomme.

 

De tre forskere fandt ingen evidens for denne opfattelse i forskningen, og de uddeler hårde knubs til den vitalistiske opfattelse af kiropraktik.

 

’Vitalistiske kiropraktorers opfattelse af subluxation som en årsag til sygdom savner biologisk troværdighed og bevis for sin gyldighed. Ikke desto mindre påstår nogle kiropraktorer, at de forebygger sygdomme generelt ved at bruge kiropraktisk behandling. Vi må have evidens for effekten, hvis den praksis fortsat skal tillades’, skriver de tre forskere.

 

Set i lyset af den manglende evidens er spørgsmålet hvorfor nogen kiropraktorer fortsætter med at praktisere efter den vitalistiske model? Ifølge de tre forskere skyldes det, at de pågældende kiropraktorer ser evidens for deres opfattelse i den videnskabelige litteratur. Det er en fejlopfattelse, som bunder i kvaliteten af den tilgængelige litteratur, forklarer forskerne; de understreger deres argument ved at gennemgå kriterierne for god videnskabelig litteratur og forklare, hvorfor den litteratur, der findes om at forebygge almindelige sygdomme via kiropraktisk behandling, ikke lever op til kriterierne og derfor ikke indeholder brugbar evidens.

 

Den manglende evidens får forskerne bag studiet til at konkludere, at ’kiropraktorer bør agere som evidensbaserede klinikere. Desuden må lederne af professionen acceptere, at det er skadeligt af professionen at antage, at manipulation eller kiropraktisk behandling er vigtig for at forebygge generelle sygdomme’.

 

De tre forskere undrer sig over, hvorfor nogle kiropraktorer ønsker at udvide deres virke ud over MSK-området: ‘Det er uklart hvorfor nogle kiropraktorer føler behov for at udvide deres virke til usandsynlige områder, når der er så meget at tage fat på indenfor muskel- og skeletområdet’, slutter de deres artikel.

 

Guillaume Goncalves, Christine Le Scanff og Charlotte Leboeuf-Yde gennemførte en systematisk litteratursøgning efter artikler om emnet i over 13 000 artikler på engelsk fra de tre databaser PubMed, Embase og Index to Chiropractic Litterature. Søgeordene var ’chiropractic’, ’subluxation’, ’wellness’, ’prevention’, ’spinal manipulation’ og ’mortality’. Gennemgangen resulterede i 13 artikler, der handlede om forskellige sygdomme med betydning for det offentlige helbred, f. eks. diastolisk blodtryk, immunologiske markører i blodprøver og dødelighed. 2 af de 13 artikler kunne bruges til en datasyntese, og ingen viste en effekt af manipulation af ryggen eller kiropraktisk behandling.

 

Studiet er offentliggjort i artiklen Effect of chiropractic treatment on primary or early secondary prevention: a systematic review with a pedagogic approach. Guillaume Goncalves G, Le Scanff C, Leboeuf-Yde C. Chiropractic & Manual Therapies 2018.  https://doi.org/10.1186/s12998-018-0179-x