FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

En gruppe forskere fra Australien og Holland har gennemført et kontrolleret randomiseret studie for at prøve at finde et svar på dette spørgsmål. De er kommet frem til, at der ikke er noget der umiddelbart tyder på, at en kombination af internet-baseret psykologisk program og manuel behandling giver bedre resultat end manuel behandling alene.

 

Af Mette Jensen Stochkendahl

 

Kroniske lænderygssmerter kan have negativ indflydelse på vores mentale helbred og velvære og føre til depression og håbløshed hos en patient med kroniske smerter. Kroniske lænderygsmerter er også kendt for at kunne lede til social isolation, nedsat arbejdsfunktion og generelt dårligere helbred på lang sigt. Desværre bliver langtidsvirkningerne af denne sammensatte og komplekse situation med smerte og depression ofte ikke italesat effektivt i primær praksis, hvor fokus hovedsagelig er på at reducere smerter og afhjælpe smertebetinget funktionsbesvær.

 

I et nyt RCT har en international gruppe af forskere vurderet effekten af et internetbaseret psykologisk rådgivningsprogram (MoodGYM) i tillæg til manuel behandling af patienter med kroniske lænderygsmerter, og sammenlignet med manuel behandling alene.

 

De rekrutterede 108 voksne patienter med medium risiko for vedvarende funktionsbesvær fra kiropraktor- og fysioterapiklinikker fra seks forskellige lokationer i Australien. Patienternes funktionsbesvær blev vurderet ved hjælp af Roland Morris Disability Questionnaire, og deres tiltro til egne evner ved hjælp af Patient Self-Efficacy Questionnaire ved baseline, efter behandling (8 uger) og efter 6 og 12 måneder. De deltagende patienter blev efter lodtrækning fordelt i to grupper. Begge grupper fik manuel behandling, mens kun interventionsgruppen også fik adgang til MoodGYM. MoodGYM er et interaktivt rådgivningsprogram baseret på kognitiv adfærdsterapi, der tidligere har vist sig at have positiv effekt på forebyggelse og behandling af depression og angst. .

 

Studiet viste, at der ikke var nogen statistisk signifikant forskel de to grupper imellem, hverken umiddelbart efter behandlingsforløbet eller ved opfølgning efter 6 eller 12 måneder. Forskerne kunne altså ikke vise nogen ekstra fordel ved at kombinere den manuelle behandling med MoodGYM.

 

Forskerne forklarer blandt andet de negative resultater med, at programmet, der var udviklet til depression og angst, måske ikke var specifikt nok til at adressere de problemer lænderygpatienter oplever, eller at patienterne i forvejen havde en høj grad af tiltro til deres egne evner, og derfor ikke var målgruppen for MoodGYM

 

På trods af de negative resultater, argumenterer forskerne for vigtigheden af, fortsat at sætte fokus på forebyggelse af mentale problemstillinger hos kroniske lænderygpatienter og hvordan et veletableret og testet CBT program som MoodGYM potentielt ville skulle modificeres for at have bedre effekt blandt lænderygpatienter. Det kunne have været interessant, hvis Petrozzi et al. også havde beskrevet hvordan de ser fremtidsperspektiverne for internetbaseret CBT.

 

M. John Petrozzi, Andrew Leaver, Paulo H. Ferreira, Sidney M. Rubinstein, Mairwen K. Jones and Martin G. Mackey. Addition of MoodGYM to physical treatments for chronic low back pain: A randomized controlled trial. Chiropractic & Manual Therapies 2019 http://bit.ly/2FNFNJd