Kiropraktor Ellen Aartun vil de næste 3 år orientere om sit ph.d.-forløb

Juni 2011

Den 1.mai i år blev jeg ansat som ph.d.-studerende ved SDU. Tittelen på projektet er ”Fysisk aktivitet, fitness og den unge ryg”. Det er et prospektivt kohortestudie hvor 1300 danske barn i alderen 11 – 13 år følges op over to år. Børnene testes for sit fysiske aktivitetsniveau, fitness og rygfunktion. I tillæg udfylder de et omfattende spørgeskema vedrørende smerter i ryg/nakke, div. aktiviteter, nærmiljø, cykel/transport, skole/klasse, venner/familie, hvordan de har det og kosthold/rygning/alkohol. Den første runde dataindsamling foregik i 2010 og den næste runde bliver i 2012.
Hensigten med denne blog er at holde omverdenen orienteret om fremdriften i projektet, oplyse om de udfordringer en ph.d.-studerende møder undervejs, og om hvilke tanker og refleksioner jeg gør mig i de ulige faser. Med tiden vil jeg også gi tips til gode og interessante artikler inden mit forskningsområde. Målet er at skrive ugentlige indlæg indtil ph.d.-afhandlingen er indleveret, hvilket forventes 1.maj 2014. 

Fra jeg blev ansat og til dags dato er følgende operationer udført:

-    Snakket med administrativt ansatte på SDU for at få mit projekt oprettet.
-    Sagt ja til at sidde i Udvalg for tilrettelæggelse af institutforum, et årlig møde for alle ansatte ved Institut for idræt og biomekanik, og overværet de første to møder.
-    Kurs i brug af Propero, et program som kan analysere data fra et accelerometer. Et accelerometer er en bevægelsesmåler som registrerer både varighed og intensitet af aktivitet som giver et objektivt mål på børnenes aktivitetsniveau, og blev benyttet i forbindelse med dataindsamling.
-    Snakket med David Cassidy, kiropraktor og professor ved SDU og University of Toronto, Canada. Han skal lægge forholdene til rette, slik at jeg får et udenlandsophold i hans forskergruppe i Toronto. Jeg glæder mig til at udvikle mine engelskkundskaber, opleve et nyt land, og samtidig få tage del i et rigtigt godt forskningsmiljø inden epidemiologi.
-    Læst lidt litteratur og lavet skitse til de artikler jeg skal skrive.
-    Lavet tidsplan for hele ph.d.-forløbet. Jeg får travlt.

Etter en periode med store omvæltninger på det private plan, med flytning til Danmark, salg af klinik etc., har det vært godt med en relativt rolig opstart. Men nu er jeg motivereret til at gå ordentlig i gang. Jeg venter bare på at STATA, et statistikprogram, skal finne vej med posten. Helst i dag.

Fortsættelse følger på: www.nikkb.dk/blog


FAKTA OM ELLEN AARTUN:

Født: 1976 i Norge
2002: Cand.manu. fra Syddansk Universitet
2002-2004: Kiropraktor i Tromsø
2004-2011: Klinikejer i Nittedal
Forskningsinteresse: Forebyggelse af nakke-/rygsmerter hos børn og unge.