FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Et nyt norsk studie konkluderer, at der ikke er evidens for at bruge antibiotika til at behandle lænderygssmerter og Modic-forandringer. Effekten er ikke stor nok til at medicinsk behandling er at foretrække fremfor ikke-medicinsk behandling.

 

Det norske studie er et dobbeltblindet placebokontrolleret studie, der involverer deltagere i parallelle grupper fra 6 forskellige ambulante klinikker på norske hospitaler. Studiet forsøger at gentage et tidligere randomiseret studie, der vurderede virkningen af antibiotisk behandling af patienter med lænderygssmerter og rapporterede om betydelig effekt af tre måneders behandling med antibiotika sammenlignet med placebo hos patienter med lænderygssmerter, forudgående diskusprolaps og type 1 Modic-forandringer.

 

De norske forskeres studie vurderede virkningen og skaden ved 3 måneders behandling med amoxicillin et år efter behandlingen hos patienter med kroniske lænderygssmerter og type 1 eller 2 Modic-forandringer på niveau med en forudgående diskusprolaps i lænden.

 

Deltagerne blev inddelt i to randomiserede grupper og fik behandling med henholdsvis amoxicillin og placebo i 3 måneder. Alle involverede i studiet var blindede under dataindsamlingen, analyserne af data og udfærdigelsen af det første udkast af manuskriptet til den videnskabelige artikel.

 

Undervejs i behandlingen oplevede 56 % af de patienter, der fik amoxicillin mindst en medicinrelateret bivirkning, mens 34 % i placebogruppen oplevede en bivirkning. 12 % af deltagerne i gruppen, der blev behandlet med amoxicillin afsluttede deres deltagelse før tid eller holdt pause.

 

Studiet er gennemført af Lars Christian Haugli Bråten, Mads Peder Rolfsen, Ansgar Espeland, Monica Wigemyr, Jorg Asmus, Anne Froholdt, Anne Julsrud Haugen, Gunn Hege Marchand, Per Martin Kristoffersen, Olav Lutro, Sigrun Randen, Maja Wilhelmsen, Bendik Slagsvold Winsvold, Thomas Istvan Kadar, Thor Einar Holmgard, Maria Dehli Vigeland, Nils Vetti, Oystein Petter Nygaard, Benedicte Alexandra Lie, Christian Hellum, Audny Anke, Margreth Grotle, Elina Iordanova Schistad, Jan Sture Skouen, Lars Grovle, Jens Ivar Brox, John-Anker Zwart, Kjersti Storheim på vegne af AIM study group (se deres tilhørsforhold i den videnskabelige artikel)

 

Braten et al. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. BMJ 2019 https://doi.org/10.1136/bmj.l5654