FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Med Christopher M. Williams som førsteforfatter har forskere fra bl.a. The George Institute og Macquairy University, Australien, undersøgt effekten af paracetamol (Panodil) på patienter med akutte lænderygsmerter. Godt 1650 patienter fra Sidney-området blev rekrutteret til undersøgelsen og fordelt på tre grupper: Én gruppe på 550 patienter modtog regelmæssigt paracematol tre gange daglig i op til fire uger; en anden gruppe på 549 modtog doser af paracetamol efter behov, mens de resterende 553 patienter udgjorde placebo-gruppen.

Randomiseringen blev foretaget efter et på forhånd fastlagt skema af en uafhængig forsker, ligesom alt involveret personale såvel som patienterne selv var uvidende om, hvilken gruppe hver enkelt var allokeret til.

Undersøgelsens primære outcome var antal dage til patienten var kommet sig, hvor en score på 0 eller 1 på en smerteskala fra 0 til 10 blev defineret som at være kommet sig.

Resultatet var, at medianen for antal dage til patienten var kommet sig for de to første grupper, der havde modtaget smertestillende medicin, var 17 dage og for placebo-gruppen 16 dage, hvilket får forskergruppen til at konkludere: "Vores resultater viser, at regelmæssig eller efter-behov tildeling af paracetamol ikke har nogen effekt på den tid en patient med lænderygsmerter tager om at komme sig sammenlignet med placebo, og de stiller spørgsmålstegn ved den udbredte tildeling af paracetamol til denne patientgruppe."

Artiklen er offentliggjort i The Lancet. Se eventuelt mere på: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60805-9/abstract