Der er stadig et lille stykke til målet på 1000 deltagere i lændeprojektet, men figuren her neden for taler da sit tydelige sprog om, at vi er tæt på.

Her er fuld gang i dataindtastning, og vi har baselinedata på mere end 700 patienter dobbelt-indtastet og oprenset klar til brug for det første projekt, de skal anvendes til.
Det drejer sig om et speciale i klinisk biomekanik, der skal se på, hvad der har betydning for patienters forventning til prognosen. Et relevant spørgsmål fodi vi ved, at patienters forventning hænger ret stærkt sammen med, hvordan det rent faktisk går dem.
 
uge36