FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Der har igennem længere tid været stigende fokus på aktivitet og sportsudøvelse hos børn og unge, og der er mange plusser ved øget aktivitet og deltagelse i sport. Men stigningen i sportsudøvelse medfører også en stigning i sportsskader blandt børn og unge. Nu har en gruppe forskere gennemført en systematisk litteraturgennemgang for at skabe et overblik over, hvilken slags sportsskader, der er de hyppigste i en række sportsgrene og hvor de oftest opstår. Overblikket har især interesse for kiropraktorer, der behandler mange idrætsfolk, børn og unge, men andre kiropraktorer kan også have glæde af det.  

 

Forskerne har kigget nærmere på det, de kalder ”Overuse Injuries of the Extremities” (OIE), altså overbelastningsskader, der er opstået efter længere tids belastning ved at dyrke fodbold, håndbold, orienteringsløb, løb dans og gymnastik. De er kommet frem til, at selve den del af kroppen, der bliver skadet hos børn, kun varierer ganske lidt i de forskellige sportsgrene.

 

Det er især knæ og underben, det går ud over, med to bemærkelsesværdige undtagelser: unge håndboldspillere oplever oftest overbelastningsskader i albuen og underbenet i lige store mængder, og hos dansere går det hårdest ud over knæ og fødder. Begrundelsen for de mange skader på forskellige områder af underkroppen kan ifølge forskerne være, at den underste del af kroppen bærer kroppens samlede vægt og derfor bliver belastet hele tiden.

 

De skader, børn og unge oftest kom ud for, er tendinitis (senebetændelse), bursitis (slimsækbetændelse) og periostitis (benhindebetændelse). Det gjaldt uanset hvilken af sportsgrenene i litteraturgennemgangen, det drejede sig om.

 

På baggrund af deres systematiske litteraturgennemgang konkluderer forskerne, at ”selv om stedet for OIE varierer fra sport til sport, forekommer skader oftere i underkroppen end i overkroppen, uanset hvilken sportsgren, det drejer sig om”. Samtidig gør de opmærksom på, at der mangler yderligere, præcis forskning på området.

 

De tre forskere bag den systematiske litteraturgennemgang, Charlène Chéron, Christine Le Scanff og Charlotte Leboeuf-Yde fra CIAMS, University Paris-Sud, Université Paris-Sarclay og Institut Franco-Européen de Chiropraxie, Toulouse i Frankrig, kom frem til deres konklusion ved at gennemgå og opsummere publicerede forskningsartikler, som beskriver studier, der på forskellig måde handler om OIE i forbindelse med en bestemt type sport hos unge under 19 år.

 

Originalartiklen om den systematiske litteraturgennemgang er publiceret af Chiropractic & Manual Therapies: http://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-016-0122-y