FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Fald er en vigtig årsag til knoglebrud hos ældre mennesker og et stort sundhedsproblem, men det ser ud til, at styrkelse af musklerne i quadriceps er en måde at forebygge risikoen for at ældre mennesker falder. Det er konklusionen på et studie af iranske forskere publiceret i Chiropractic & Manual Therapies.

 

I bestræbelserne på at reducere fald blandt ældre har forskerne undersøgt forbindelsen mellem nedsat muskelstyrke i quadriceps (QMS) og ældres risiko for at falde. Resultaterne af deres undersøgelse indikerer, at jo mindre muskelstyrke de ældre havde i quadriceps og jo ældre de var, jo større var risikoen for at falde.

 

I studiet deltog 1028 deltagere af begge køn fra det iranske Amirkola Cohort Study. Ved at interviewe deltagerne og gennemgå deres journaler, fandt forskerne ud af, at 178 deltagere havde oplevet at falde i året op til undersøgelsen fandt sted, samt at personer, der havde prøvet at falde, havde højere alder og lavere QMS-værdi. Efter justering for alle kliniske og demografiske variabler var forekomsten af fald negativt forbundet med QMS og positivt forbundet med alderen > 70 år gammel.

 

Amirkola Cohort Study er det første omfattende kohortestudie nogensinde af ældre menneskers sundhed i Iran.

 

The role of quadriceps muscle strength in the development of falls in the elderly people, a cross-sectional study. Alijan Ahmadiahangar et al, Chiropractic & Manual Therapies, 6 August, 2018, 26:31. https://doi.org/10.1186/s12998-018-0195-x