FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Udfaldet af behandling af nakke- eller rygsmerter i form af manipulation af ryggen eller nakken og træningsøvelser hos ældre over 65 år er lige så positivt efter 36 ugers behandling som efter 12 ugers behandling. Det konkluderer en forskergruppe med bl. a. Jan Hartvigsen og Gert Brønfort i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Arthritis Care & Research.
 
 
Forskerne er nået frem til deres konklusion ved at udføre en randomiseret klinisk test af 182 ældre fra 65 år og opefter. Deltagerne havde alle haft funktionsbesvær på grund af nakke- eller lændesmerter i op til 12 uger før testen blev gennemført. De blev tilfældigt inddelt i 2 grupper, der modtog henholdsvis 12 eller 36 ugers behandling i form af manipulation af ryggen og superviseret træning.
 
 
I gennemsnit gennemførte deltagerne i 12-ugersgruppen 10 manipulationsbehandlinger og 4 træningsinstruktioner, mens 36-ugersgruppen i gennemsnit deltog i 19 manipulationsbehandlinger og 9 træningsinstruktioner, hvoraf i gennemsnit 11 manipulationsbehandlinger og 4 træningsinstruktioner fandt sted i løbet af de første 12 uger af testen. Men så faldt aktiviteten, og det samme gjorde antallet af træninger pr. uge:  De første 12 uger trænede deltagerne 4 gange om ugen, derefter gik de ned til at træne 3 gange om ugen de efterfølgende 24 uger.
 
 
Begge grupper oplevede forbedringer af deres tilstand, men der var ikke nogen statistisk forskel på udfaldet i grupperne, konstaterede forskerne, men de konstaterer i deres artikel, at forbedringen af nakkesmerter generelt var større end af lændesmerter.
 
 
Studiet viser, at manipulation af ryggen og træningsøvelser er sikre behandlingsmetoder for ældre mennesker, hvis nakke- eller lændesmerter giver dem funktionsbesvær. Desuden bakker resultatet af studiet op om evidensbaserede retningslinjer, der anbefaler at manuel behandling og generelle og specifikke træningsøvelser bør overvejes til mennesker med ryg- og nakkesmerter.
Short or long‐term treatment of spinal disability in older adults with manipulation and exercise. Michele Maiers, Jan Hartvigsen, Roni Evans, Kristine Westrom, Qi Wang, Craig Schulz, Brent Leininger, Gert Bronfort. Arthritis Care & Research, 2018. doi.org/10.1002/acr.23798