FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

En oversigtsartikel om patienter med lændesmerters forventninger til behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter og alternative behandlere, deres tilfredshed med behandling og deres ønsker, konkluderer at:
 
  • Rygpatienter efterlyser mere evidensbaseret viden om årsagerne til lændesmerter, deres forløb og effekten af nuværende behandlingsmetoder.
  • På trods af, at der er evidens for aktive behandlingsmetoder for lændesmerter, bliver de planlagte forløb ofte ikke gennemført. Denne oversigtsartikel viser, at det kan være fordi behandlingen ikke lever op til patienternes forventninger vedr. deres behov for en holistisk, personlig behandling, smertekontrol eller forklaring på deres symptomer. Derfor vender de sig mod andre behandlingsmetoder.
  • Det er nødvendigt med nye initiativer til at uddanne patienterne om mekanismerne ved lændesmerter, prognose og effekten af de eksisterende behandlinger.
Studierne der er sammenfattet i oversigtsartiklen stammer fra hovedsageligt fra UK, men inkluderer også studier fra Nordamerika, Europa, Australien, Mellemøsten og Asien
 
Positiv indstilling til fysioterapi – med forbehold
Mange patienter synes, at fysioterapeuters behandling hjælper på smertelindring, fremmer en bedre forståelse af behandlingsstrategierne for smerte, forhindrer at lændesmerter blev værre og forbedrer mobilitet og funktionsevne. Og så ønsker patienterne, at deres behandling skal være tilpasset dem individuelt, i stedet for en behandling, der er ens for alle patienter.
 
Patienterne er også bekymrede for om de er i stand til at gennemføre deres træningsprogrammer og for om de kan komme til at skade ryggen med øvelserne. Bekymringerne kan stamme fra deres opfattelse af, at de ikke har fået nok information om lændesmerters udvikling, best-practice behandling og forvirring omkring de korrekte øvelsesteknikker.
Ifølge forskerne kan behandlerne hjælpe med at fjerne de bekymringer ved at informere deres patienter om rationalet for den valgte behandling og træning, og især om sikkerheden i behandlingen, og de anfører at større forståelse for behandlingsvalg kan støtte patienters selvtillid og vedvarende egenhåndtering.
 
Svingende holdning til kiropraktik
Holdningen til kiropraktik svinger i de artikler, der var inkluderet i studiet. Nogle patienter opfatter kiropraktik som effektivt, mens andre er bekymrede for skadevirkninger. Nogle patienter er tilfredse med den kiropraktiske behandling, mens andre føler, at smerten kun blev lindret midlertidigt og resulterede i bivirkninger som f.eks. muskelsmerter.
 
Patienterne bruger i vid omfang behandling af en kiropraktor, fordi de ønsker en hurtig ikke-farmakologisk smertelindring og har en opfattelse af, at lændesmerter skyldes en ændring i ryggens struktur, som kan ændres ved hjælp af behandling hos en kiropraktor.
 
Det er især mænd og dem med arbejde og høje indkomster, patienter med et positivt syn på egenhåndtering og modstandere af receptpligtig medicin, der foretrækker kiropraktisk behandling, Mange af de patienter, der går til kiropraktor, fortæller at de foretrækker at få behandling for deres lændesmerter hos en kiropraktor fremfor hos en læge.
 
Alternative behandling for at forbedre fysisk fitness
Patienter, der foretrækker alternativ behandling i form af akupunktur, massage, manipulation af ryggen og varme på selve smertestedet, gør det for at forbedre deres funktionsevne og fysiske fitness. De mener at alternativ behandling giver smertelindring, løsner musklerne og stimulerer nerverne.
 
Der er dog også forbehold overfor alternativ behandling. I et af studierne i artiklen er opfattelsen blandt patienterne, at alternativ behandling er et eksperimentelt eller desperat tiltag, som man tyer til, når ens smerte bliver uudholdelig eller man ikke kan få en tid hos sin egen læge. Nogle patienter synes at alternativ behandling har begrænset og kortvarig virkning, mens andre stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af alternativ behandling og er bange for at blive snydt.
 
Hvad kan vi bruge den nye viden til?
Forfatterne foreslår, at resultaterne af studiet kan være med til at præge en udvikling mod patientcentrerede retningslinjer for håndtering af lændesmerter, der inddrager patientens forventninger og udtrykte behov sammen med den eksisterende evidens for behandlingseffekter. De ser dette som en vej til at forbedre implementeringen af evidensbaseret behandling og dermed et led i at opnå bedre resultater i håndteringen af lændesmerter.
 
Det systematiske oversigtsstudie er baseret på 44 studier fundet i MEDLINE, EMBASE, CINAHL og psychINFO databaserne i perioden 1990-2016.  
 
Louisa Chou et al. Patients' perceived needs for allied health, and complementary and alternative medicines for low back pain: A systematic scoping review. Health Expectations 2018 https://doi.org/10.1111/hex.12676