FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Det spørgsmål stillede professor (SDU) og seniorforsker (NIKKB) Jan Hartvigsen og professor Simon French fra MacQuarie University i Sydney, Australien, i 2017 som optakt til en temaserie i Chiropractic & Manual Therapies.


Baggrunden for spørgsmålet var at definere kiropraktik bedre for interessenter og ”stakeholders” i og udenfor professionen, fordi de to forskere havde en opfattelse af, at der eksisterede en vis forvirring angående hvad kiropraktik egentlig er, hvad kiropraktorer laver og hvordan de bidrager til patienternes sundhed og velvære. De to professorer opfordrede forskere fra hele verden til at bidrage med betragtninger omkring spørgsmålet.


To år efter spørgsmålet blev stillet har det affødt 18 videnskabelige artikler, som hver især beskriver forskellige aspekter af kiropraktik. Jan Hartvigsen og Simon French har nu afsluttet temaserien med en kommentar, hvor de opsummerer og kategoriserer de 18 artikler i temaserien i 3 kategorier: Artikler der beskriver den kiropraktiske profession og praksis, artikler der beskriver nye initiativer og udvikling af den kiropraktiske profession og artikler der fokuserer på diskussioner om kiropraktik og deres betydning for professionens sammenhold og legitimitet.


Artiklerne fortæller bl.a., at der er lande, hvor kiropraktik ikke er dækket af gældende love eller ligefrem er ulovligt, at der er kiropraktorer, der ikke praktiserer på baggrund af evidens eller i overensstemmelse med gældende kliniske retningslinjer og spekulerer på, om det måske er på tide at den evidensbaserede kiropraktik og den vitalistiske kiropraktik går hver sin vej.

 

Desuden peger nogle af artikler på, hvordan kiropraktorer kan deltage i behandling i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle og bidrage i forbindelse med f.eks. håndtering af sygefravær, hvordan forskellige behandlingsmetoder anvendes og hvordan kiropraktorer uddannes. Artiklerne indeholder megen viden, der både udvider ens horisont og giver stof til eftertanke.


Jan Hartvigsen og Simon French konkluderer, at de 18 artikler samlet set har bidraget væsentligt til en bedre forståelse af, hvad kiropraktik er, hvor kiropraktorer praktiserer og virker, hvem der søger behandling hos en kiropraktor, hvad kiropraktorer gør og hvordan de interagerer med andre sundhedsprofessionelle.


Men artiklerne afslører også dybtgående uenighed indenfor den kiropraktiske profession med hensyn til, hvilken slags profession kiropraktik er og skal være, og diskussionerne om grundlæggende værdier og i hvilken retning kiropraktik skal gå, er uafklarede.


Hvis kiropraktorer skal blive ved med at være relevante i dagens evidensbaserede sundhedsvæsen, er der et presserende behov for at blive enige om og beskrive yderligere, hvad kiropraktik er og gør, og det er vigtigt, at man fremskaffer evidens for værdien af aktiviteterne overfor patienterne og samfundet, slutter Jan Hartvigsen og Simon French deres konklusion.


Har man fået lyst til at læse artiklerne i temaserien, kan man finde dem her og hvis man vil læse Jan Hartvigsen og Simon Frenchs kommentar, findes den her