FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Alle forskerstuderende ved danske universiteter skal fremover tilknyttes et fokuseret forskeruddannelsesprogram – et FUP. Fordi forskning og uddannelse inden for områderne fysisk aktivitet og bevægeapparatet er særlige fokusområder for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, opretter fakultetet et FUP med netop denne titel: Fysisk Aktivitet og Bevægeapparatet. Jeg er sammen med professor i ortopædkirurgi Søren Overgaard blevet bedt om at lede programmet, som bliver det eneste af sin art i Danmark.

Formålet med et FUP er at udbyde målrettet forskeruddannelse på højeste internationale niveau gennem en række kurser, hvor ph.d.-studerende kan opnå færdigheder i forskning, som er målrettet mod netop dette område. Samtidig skal et FUP samle de ph.d.-studerende og skabe et samlende miljø omkring emnet. Dette kan ud over fokuserede kurser for eksempel være sommerskoler, hvor ph.d. studerende i workshopformat arbejder på deres projekter eller andre samlende aktiviteter.

Ved starten af dette FUP vil der være indskrevet cirka 55 ph.d.-studerende, og det er fakultetets ambition dels at tilbyde disse ph.d.-studerende en endnu bedre uddannelse, end de hidtil har fået, dels at tiltrække flere ph.d.-studerende og gerne fra andre lande. Kursussproget vil derfor som udgangspunkt være engelsk, og kurser og aktiviteter vil blive annonceret internationalt.

Ud over professor Søren Overgaard og jeg selv som daglige ledere, har fakultetet nedsat en styregruppe bestående af en række centrale forskningsledere og to ph.d. studerende. Kiropraktor og ph.d.-studerende Ellen Aartun har sagt ja til at sidde i styregruppen, og vi får derved en stærk repræsentation fra klinisk biomekanik. Der vil desuden blive tilknyttet et internationalt Advisory Board til programmet, og der er oprettet et sekretariat.