FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

For et par måneder siden havde jeg en patient i klinikken, hvor jeg tænkte at en stabiliserende taping omkring knæskallen måske kunne have en gavnlig effekt. Patienten ville jo snart komme igen, så muligheden for at tage et kursus inden var ikke til stede. Samtidig kunne jeg ikke nå at skaffe mig litteratur om taping. Så hvad gjorde jeg? Jeg søgte selvfølgelig på YouTube og straks fik jeg mere end 1000 videoer frem med taping af forskellige anatomiske regioner. En stor del af videoerne var af en rigtig god kvalitet med en meget pædagogisk instruktør, der guidede mig igennem, hvordan jeg bedst tapede patientens knæ.

Efteruddannelse er traditionelt set deltagelse i kurser af en eller flere dages varighed, litteraturgennemgang og deltagelse i fysiske interesse-/diskussionsgrupper. Der har dog inden for de seneste år været en eksplosiv opblomstring af muligheder for læring og vidensdeling online. De fleste kender wikipedia, blogs, Facebook og YouTube, men paletten er større og meget mere divers end disse få. Hvert værktøj har sine fordele og måske også sine begrænsninger, når det gælder om at tilegne sig ny viden og dele sin viden med andre.

Som et led i handlingsplanen 2012-2014 for NIKKB’s efteruddannelsesenhed vil vi iværksætte nogle initiativer, der skal være med til at drage nytte af alle disse nye teknologier. Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe bestående af teknologiinteresserede kiropraktorer, som med konsulentassistance skal udarbejde et idékatalog til online efteruddannelse. Vi skal have oprettet nogle platforme til vidensdeling, og vi skal eksperimentere med at udbyde nogle af vores kurser som e-læring.

Vil du høre mere om arbejdsgruppen, der skal arbejde med nye online muligheder, skal du kontakte mig på mailen: cd.nielsen@nikkb.dk

Besøg NIKKB – Kiropraktorernes Videnscenter på Facebook:

www.facebook.com/Kiropraktorernes.Videnscenter

Husk at klikke ’Synes godt om’ på siden!