FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Manglende forskningskapacitet og ledelse har altid gjort det svært at skabe en forskningskultur indenfor kiropraktikken. For at råde bod på dette har tre professorer, Jon Adams, Greg Kawchuk og Jan Hartvigsen taget initiativ til the Chiropractic Academy for Research Leadership (CARL), hvor de er mentorer for 13 dygtige, unge forskere fra hele verden. Målet er at skabe et globalt netværk af succesrige unge forskere og videreudvikle dem som forskere og ledere af muskel- og skeletforskning. I en artikel, der blev offentliggjort i Chiropractic & Manual Therapies 6. februar, beskriver de tre mentorer og 13 stipendiater blandt andet baggrunden, målsætningerne og grundprincipperne for CARL.

 

CARL opererer med 6 målsætninger, som beskrives nærmere i artiklen. Hovedmålet er at gøre noget ved mangelen på netværk og infrastruktur i muskel- og skeletforskning over hele verden ved at skabe en sammenhængende kohorte af forskere i muskel- og skeletbesvær, der er i begyndelsen af deres karriere.

 

CARL’s vigtigste grundprincip er at de deltagende forskeres udvikling skal anerkende og afspejle emner, der er relevante for klinikere og deres patienter for at bringe forskningen og den kliniske hverdag tættere sammen.

 

CARL har allerede været yderst aktive. I 2017 mødtes de tre mentorer og stipendiaterne første gang. Det var på SDU i Odense. Det næste møde er planlagt til at blive afholdt i Edmonton i Canada i april 2018. Ind imellem møderne arbejder stipendiaterne på selvvalgte forsknings- og lederudviklingstiltag, og de har allerede indsendt manuskripter til videnskabelige tidsskrifter, gennemført aktiviteter, der øger deres lederevner og produceret to udgaver af et halvårligt nyhedsbrev, som man kan læse her

 

Men hvorfor nøjes med et kort resumé af CARL’s første fælles artikel, når hele artiklen er tilgængelig? Den er inspirerende og giver et grundigt indblik i CARL. Læs den ved at klikke her

 

DSC 0006