FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Femte jubilæumshistorie introducerer læseren til NIKKB's forskning.

 

Forskning har altid været en central del af NIKKB. Siden 1991 har forskere fra NIKKB publiceret mere end 300 forskningsartikler, boganmeldelser og rapporter, en understregning af det høje aktivitetsniveau på instituttet.

 

NIKKB arbejder ud fra en forskningsstrategi som skal oparbejde det evidensbaserede grundlag for kiropraktorfaget. Instituttets forskning fokuserer specifikt på at tage fat på emner, som er interessante i forhold til den igangværende udvikling af professionen. Aktuelt er der fokus på forskning i fire emner: Epidemiologi, smerter i rygsøjlen, muskuloskeletale brystsmerter og slidgigt i hoften. Forskningsstrategien blev vedtaget i 2012 og gælder indtil slutningen af 2016. Seneste forskningsprojekt som er under opstart, er et projekt, hvor vi undersøger effekten af kiropraktisk manipulationsbehandling hos børn med hovedpine.

 

For at fortsætte med at udbygge vores viden om vores nøgleområder, arbejder vi hele tiden på at udbygge vores samarbejde med forskere i ind- og udland.

 

På grund af det høje, faglige niveau er forskerne på NIKKB også efterspurgte på konferencer, kongresser og så videre, både i ind- og udland. I foråret 2015 har forskere fra instituttet været massivt til stede og aktive på Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforums Åben Forskerdag, der blev afholdt onsdag den 29. april i Fredericia, og i begyndelsen af maj deltog størstedelen af NIKKB’s forskere i World Federation og Chiropractic/European Chiropractic Unions Verdenskongres i Athen. Her blev Alice Kongsted udmærket med en pris for bedste poster, mens både Henrik Wulff Christensen, Jan Hartvigsen, Lise Hestbæk og Mette Jensen Stochkendahl var aktive som foredragsholdere og medarrangører på kongressen.

 

Desuden har flere forskere været på rejser til udenlandske forskningsinstitutioner, både for at arbejde med forskning og holde foredrag på konferencer, men også for at udforske mulighederne for at etablere samarbejder med andre forskningsenheder.

 

Og så er det også blevet til et gæsteprofessorrat i 2015: I forbindelse med et besøg i Australien blev professor ved IOB og seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, udnævnt til Visiting Professor ved RMIT University i Melbourne i Australien.

 opslet bog