FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

2323573 med

 

Forskergruppen bag kolikprojektet har offentliggjort en protokol for et randomiseret klinisk studie (RCT) af spædbørnskolik. Studiet blev udviklet for at evaluere effekten af kiropraktisk behandling på spædbørnskolik.

 

Forskerne håber at opnå mere viden om to ting via det randomiserede kliniske studie:

 

  • Hvilken effekt har kiropraktisk behandling på spædbørnskolik?
  • Vil nogle af de børn, der mistænkes at have problemer med muskler og led, have støre glæde af behandling end andre? Hvis det viser sig, at være tilfældet, kan det antyde, at der er behov for stratificerede behandlingstilbud.

 

Protokollen beskriver et enkeltblindet randomiseret klinisk studie med deltagere fra Fyn. Forældre med børn i alderen 2 – 14 uger, der græder meget uden at man kan forklare hvorfor, kan tilmelde sig studiet. De børn, der er tilmeldt bliver screenet for deres egnethed i studiet, og de egnede børn bliver hvervet af hovedforskeren, når hun kommer på besøg hos børnene og deres familier.

 

Når det er sket, bliver børnene tilfældigt fordelt i to grupper. Den ene gruppe får kiropraktisk behandling i forsøgsperioden, mens den anden gruppe er en kontrolgruppe, der ikke får kiropraktisk behandling, i begge tilfælde to gange ugentligt over to uger. Efter studiet får de børn, der var i kontrolgruppen, tilbudt kiropraktisk behandling. Undervejs i forløbet skal forældrene udfylde en dagbog, hvor de registrerer hvor ofte deres børn græder uden nogen påviselig grund. Når de to uger er gået, studerer forskerne dagbøgerne for at finde frem til, om børnenes gråd har ændret sig i løbet af behandlingsperioden.

 

Spædbørnskolik er en almindelig tilstand i den tidlige barndom. Den rammer omkring en af seks nyfødte. Tilstanden er kendetegnet ved utrøstelig gråd og pylren hos spædbørn, der ellers er sunde og trives godt. Den mest anvendte definition er overdreven gråd i mindst tre timer om dagen i mindst tre dage i mindst tre uger. Årsagen til kolik er stadig ukendt, selvom mange hypoteser og dermed mange forskellige behandlingsformer er blevet undersøgt. Kiropraktisk behandling bruges i stigende grad på spædbørn, herunder for spædbørnskolik, selv om beviserne for effekten er sparsomme.

 

Forskergruppen bag kolikprojektet består af postdoc på IST - Forskningsenheden for Almen Praksis Lise Vilstrup Holm; assisterende forskningsleder og lektor på Forskningsenheden for Almen Praksis Dorthe Ejg Jarbøl; direktør og forskningsleder på NIKKB Henrik Wulff Christensen; professor og forskningsleder på IST - Forskningsenheden for Almen Praksis Jens Søndergaard og lektor på SDU og seniorforsker på NIKKB Lise Hestbæk.  

 

Protokollen er offentliggjort i Chiropractic & Manual Therapies. Læs hele protokollen her: https://rdcu.be/T5XA