FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Et tilbagevendende spørgsmål inden for al klinisk forskning er, hvordan man måler resultatet, så man får det mest retvisende billede af interventionens effekt.

 

For lændepatienters vedkommende har Range of Motion-tests har været brugt i forsøget på at godtgøre eventuelle ændringer med vekslende succes. Nu har et forskningsprojekt taget avanceret teknologi i anvendelse for i stedet at se på bevægelsesmønstre ud fra tesen om, at disse mønstre vil sige mere om ryggens funktionalitet, end en måling af hvor mange grader, man højst kan bøje ryggen i den ene eller den anden retning.

 

I alt 199 patienter med rygproblemer blev inddelt i tre grupper, hvor den første gruppe modtog manipulationsbehandling af ryggen, mens de to andre modtog enten superviseret træning eller hjemmetræning. Efter 12 uger måltes deltagernes bevægelsesmønstre igen for at se, om behandlingen havde ændret bevægelserne i lænden, og hvorvidt forskellige behandlingsmodaliteter havde forskellig virkning. For alle grupper sås fremgang i ryggens bevægelighed; mest for gruppen, der havde modtaget manipulation, og denne gruppes bevægelsesmønstre var også blevet jævnere, hvilket ikke var tilfældet for de to træningsgrupper.

 

Mieritz RM, Hartvigsen J, Boyle E, Jakobsen MD, Aagaard P, Bronfort G. Lumbar motion changes in chronic low back pain patients: a secondary analysis of data from a randomized clinical trial. The Spine Journal. 2014 Mar 7. [Epub ahead of print]

Bestil artiklen