FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Det fysiske aktivitetsniveau hos unge kan have indflydelse på deres risiko for at få rygsmerter, viser et nyt studie med deltagelse af bl. a. Jan Hartvigsen og Lise Hestbæk fra NIKKB/IOB.

 

Jo højere fysisk aktivitet, jo større risiko for rygsmerter, konkluderer studiet, der fulgte en gruppe unge i alderen 11-13 år i en toårig periode for at undersøge i hvor høj grad fysisk aktivitet førte til smerter i nakken, ryggen og lænden i løbet af 2 år efter studiets begyndelse.

 

Studiet afslørede, at fysisk aktivitet, lige fra lav, stillesiddende aktivitet over moderat aktivtiet til kraftig aktivitet generelt ikke førte til rygsmerter, men hos 10 % af de unge med kraftig aktivitet blev risikoen for at udvikle rygsmerter øget i løbet af de to år, studiet fandt sted.

 

Deltagerne i studiet var alle skolesøgende unge uden fortilfælde af rygsmerter på det tidspunkt studiet blev indledt. I løbet af den 2-årige periode, studiet fandt sted, blev deres eventuelle rygsmerter vurderet via elektroniske spørgeskemaundersøgelser, som deltagerne udfyldte undervejs og ved at måle deres fysiske aktivitet ved hjælp af elektroniske aktivitetsmålere.

 

Studiet af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og rygsmerter er relevant, fordi man ved, at rygsmerter begynder tidligt i livet og er almindelige blandt unge. Desuden ser det ud til, der er en forbindelse mellem rygsmerter hos unge og hos voksne. Om man udvikler funktionshæmmende sygdomme som voksne kan derfor være afhængigt af, hvordan man passer på sin ryg som barn og ung, og fysisk aktivitet kan være en af de risikofaktorer, man kan påvirke.

 

Studiet er publiceret i artiklen The most physically active Danish adolescents are at an increased risk for developing spinal pain: a two-year perspective cohort study i BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Forfatterne er Ellen Aartun – IOB Syddansk Universitet, Eleanor Boyle - IOB, Syddansk Universitet, Jan Hartvigsen IOB, Syddansk Universitet og NIKKB, Paulo H. Ferreira – University of Sydney, Christopher G. Maher – George Institute for Global Health, Sydney, Manuela L. Ferreira - George Institute for Global Health, Sydney og Lise Hestbæk - IOB, Syddansk Universitet og NIKKB.

 

Læs hele artiklen her: http://bmjopensem.bmj.com/content/2/1/e000097