Vi har fået forstærkning, idet forskningsklinikken i Løgstør, der ikke havde mulighed for at være med i projektet fra begyndelsen, nu har meldt sig klar.

Heidi Eirikstoft har været på introbesøg og sagt god for projektstart. Trods langsommere inklusion end beregnet går vi stadig efter 1000 patienter, og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan rekruttere fra endnu en klinik.

Gennem den løbende kontakt med patienterne, der deltager i projektet, fornemmer vi, at mange er meget dedikerede i deres deltagelse. En patient har fx kontaktet os for at få sine ugentlige spørgsmål pr mail i stedet for sms en periode, hvor hun er bortrejst, mens andre tager sig tid til at notere på spørgeskemaerne, hvis de har været i tvivl om noget.

Vi har nu 355 deltagere, og hidtil er ca. 90 % af sms-spørgsmålene, vi udsender hver søndag, blevet besvaret. Så det lover rigtigt godt.


Klassifikations af lændesmerter (uge 4)

Klassifikations af lændesmerter (uge 4)