FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

NIKKB er stolte af at kunne præsentere den nye uddannelse i diagnostisk ultralydskanning, der lever op til kravene for brug af ydelsen for ultralydskanning i overenskomsten med sygesikringen.

Uddannelsen er udarbejdet af NIKKB i samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og består af 6 kursusdage efterfulgt af eksamen.

Undervejs i uddannelsesforløbet skal kursisten foretage 300 superviserede ultralydskanninger, hvoraf de ca. 150 skanninger foretages i klinikken og føres i en illustreret logbog, der indsendes elektronisk til underviserne på uddannelsen.

Mål:

At kursisten efter endt uddannelsesforløb kan udføre muskuloskeletal ultralydskanning på et niveau svarende til EFSUMB level 1.

 

Optagelseskrav:

  • Kiropraktorer med dansk autorisation, herunder også turnusassistenter
  • Gennemført grundkursus i muskuloskeletal ultralydskanning i DUDS eller NIKKB-regi
  • At man fremadrettet har mulighed for at udføre ultralydsskanninger


Det anbefales at kursisterne inden uddannelsens start har gennemført ca. 50 skanninger

Undervisere:

  • Lars Bolvig, overlæge, Radiologisk Afdeling, Århus Sygehus og kursusansvarlig i DUDS
  • Stine Clausen, kiropraktor, Rygcenter Syddanmark

 

Kurser:

Der opstartes en ny kursusrække ca. 1 gang årligt med plads til 15-20 deltagere.