FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Masser af ny aktivitet på vej

Vi er efterhånden langt i planlægningen af næste års kurser, og i det følgende vil jeg komme med en lille forsmag på, hvad der kan forventes i det kommende katalog, samt beskrive nogle af de ting vi har i planlægningsfasen på længere sigt.

 

TERM

For en måneds tid siden var der i medierne fokus på det arbejde, en gruppe forskere og klinikere i Århus har udført omkring behandling af patienter, der trods smerter i fx bevægeapparatet ikke responderer på behandling, eller hvor der ikke synes nogen objektiv grund til deres smerter. Patienterne lider måske af angst, stress, depression eller hypokondri. Vi er alle bekendt med disse patienter, da de også opsøger kiropraktorer i deres søgen på løsning af deres problemstilling. Gruppen i Århus, der arbejder på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, har vist, hvordan klinikere som fx praktiserende læger og kiropraktorer kan hjælpe disse patienter ude i primærsektoren gennem samtaleterapi. Der er udviklet en model kaldet TERM-modellen, som er valideret gennem kliniske forsøg, og ud fra denne model har gruppen udarbejdet en kursusrække, som vi fra NIKKB vil tilbyde til interesserede kiropraktorer i foråret. Pointen er, at vi sagtens med de rette samtaleteknikker kan hjælpe denne gruppe, der ellers vil droppe ud af et behandlingsforløb på grund af manglende effekt. Oftere er der måske tale om en delt problemstilling, hvor patienten præsenterer en mekanisk problemstilling, men hvor patienten også har problemer med en uhensigtsmæssig psykisk håndtering af situationen. Kursusrækken består af et 2-dagskursus med 3-4 follow-up dage/aftenener.

 

Grundkursus i pædiatri

Der har i evalueringerne fra vores tidligere kurser været et ønske om flere kurser i pædiatri. Vi har derfor tænkt os i de kommende sæsoner at sætte fokus på dette. Foråret starter med et grundkursus i pædiatri, der senere vil blive fulgt op af kurser inden for specifikke problematikker inden for pædiatrien.

 

McKenzie diagnostik og behandling

McKenzie diagnostik og øvelsesterapi har gennem flere studier vist sig at være ganske effektivt i behandling af diskogene lidelser. Derfor har vi i foråret et kursus med en amerikansk kiropraktor, der arbejder på McKenzie Instituttet og er certificeret instruktør. Der vil på kurset blive gennemgået behandling af lænd, nakke og ekstremiteter med McKenzie-teknikkerne.

 

Andre kurser

Af andre spændende kurser vil vi blandt andet tilbyde kursus i behandlingsteknikker for kæbelidelser, kursus i kommunikation med det øvre sundhedsvæsen, kursus i reumatologi og et kursus i idrætspsykologi.

 

Uddannelsen i muskuloskeletalultralydskanning

Som jeg har skrevet flere gange tidligere, vil vi i 2011 udbyde den kvalificerende uddannelse i ultralydskanning. Uddannelsen vil starte i slutningen af februar 2011 og strække sig over et år. Et af adgangskriterierne til uddannelsen er et gennemført grundkursus i muskuloskeletal ultralydskanning enten i DUDS eller NIKKB-regi. Har du ikke gennemført dette og gerne vil starte på UL-uddannelsen, kan det nås endnu, da DUDS udbyder grundkursus i muskuloskeletal ultralydskanning i starten af februar. Læs mere om dette på deres hjemmeside www.duds.dk   

Der har været rift om pladserne på vores satsningsområde inden for førstehjælp i kiropraktorpraksis. Derfor vil der også blive udbudt flere af disse kurser i 2011.

 

Vel mødt på kursus i 2011!