FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Der findes ikke et typisk bedringsmønster for kiropraktiske patienter med lændesmerter, men flere forskellige mønstre, afslører et nyt svensk studie.  Studiet viser også, at man kan forvente forbedringer af sine lændesmerter efter behandling, men at man ikke kan være sikker på at blive helt fri for lændesmerter i fremtiden. Den viden kan bruges til at give patienter med lændesmerter mere realistisk information om effekten af den kiropraktiske behandling, skriver forskerne bag studiet.

 

Der er stor forskel på, hvordan kiropraktorer og patienter opfatter effekten af kiropraktisk behandling af lændesmerter. Eksempelvis har man i Norge gennemført et studie, der afslører, at norske kiropraktorer opfattede 74 % af deres patienter som symptomfri efter endt behandling. Omvendt fortalte 80 % af patienterne, at de havde haft tilbagefald.

 

Forskellen mellem opfattelserne kan have en negativ effekt både på kiropraktorernes selvrespekt og patienternes tilfredshed med behandlingen og tillid til behandlerne. Derfor er der behov for en mere realistisk opfattelse, som kan udmønte sig i patientinformation, der er tættere på den reelle sandsynlighed for at blive helbredt, end det er tilfældet.

 

Som et bidrag til dette har Iben Axén, kiropraktor, ph.d. og lektor på Institutet för miljömedicin på Karolinska Instituttet i Stockholm i Sverige og kiropraktor, ph.d. og professor Charlotte Leboeuf-Yde fra Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet i Odense gennemført et studie, hvor de har undersøgt, om det er muligt at beskrive en typisk kiropraktisk patient på baggrund af patienternes bedringsmønstre.

 

På baggrund af analyser af data fra en klinisk observationsstudie beregnede de to forskere tre typer bedringsmønstre blandt patienter med lændesmerter:


1.    Fuld helbredelse uden tilbagefald
2.    Umiddelbar bedring fulgt af et eller flere tilbagefald fulgt af en periode med bedring
3.    Ingen umiddelbar bedring, men mindst en periode med bedring i løbet af studiets løbetid

 

Resultatet af studiet viser, at 20 % af de deltagende patienter opnåede fuld helbredelse uden tilbagefald, 20 % opnåede umiddelbar bedring fulgt af et eller flere tilbagefald fulgt af mindst én periode med bedring mens 23 % ikke oplevede nogen umiddelbar bedring, men mindst en periode med bedring i løbet af studiets løbetid. 37 % af deltagerne oplevede ingen bedring overhovedet. Ved afslutningen af studiet blev 41 % af deltagerne i studiet betegnet som raske.

 

Resultaterne fik Iben Axén og Charlotte Leboeuf-Yde til at konkludere, at der ikke findes en såkaldt typisk kiropraktisk patient, forstået som en majoritet af patienter med en og samme udvikling i et forløb med lændesmerter. Den viden kan klinikere bruge til at forklare deres patienter, at man kan forvente forbedringer af sine lændesmerter efter behandling, men at man ikke kan være sikker på at blive helt fri for lændesmerter i fremtiden.

 

“Typical” chiropractic patients– can they be described in terms of recovery patterns? Iben Axén, Charlotte Leboeuf-Yde. Chiropractic & Manual Therapies 2017 25:23  https://doi.org/10.1186/s12998-017-0152-0