FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Danish Chiropractic Cohort - ChiCo – er verdens største samling af data fra kiropraktorpatienter med lændesmerter. ChiCo opstod ud af et behov for data til Klaus Doktors ph.d.-projekt, der blev så stort, at man måtte nytænke dataindsamlingen. Og hvorfor så ikke bruge data til mere end det ene projekt? Det satte i 2016 gang i et projekt med det formål at skabe en database over alle de patienter med lændesmerter, der henvender sig til en kiropraktor. ChiCo er endt med at kaste mere end data af sig.

Da Klaus Doktor skulle bruge en stor mængde data til sit billeddiagnostiske ph.d.-projekt funderede han over, hvordan han skulle få fat i de røntgenundersøgelser og MR-scanninger, han skulle bruge. Det var vigtigt, at data var uden nogen form for systematiske fejl, og det blev afgørende for indsamlingsmetoden.

 

- For at undgå ”bias” indsamlede vi data fra det øjeblik, patienten kom i klinikken. Da jeg diskuterede ideen med Jan Hartvigsen, kunne jeg godt høre på ham, at han syntes, det var interessant, og så gik der ikke ret lang tid, så kom Alice også ind i diskussionen og så opstod der en vældig interesse, for de kunne se, at de kunne få adgang til en betragtelig patientkohorte. De patienter, jeg skulle bruge i mit projekt, kunne man samtidig også bruge til at samle andre typer oplysninger ind, end dem jeg lige netop skulle bruge, fortæller Klaus Doktor om oprindelsen til ChiCo og ideen bag projektet.

 

I begyndelsen af 2019 blev inklusionen afsluttet, og forskere fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og andre forskere fra Australien har i samarbejde med en række kiropraktorklinikker skabt verdens største database for patienter med lænderygsmerter i kiropraktorpraksis. Knap 3000 patienter nåede man at få med i ChiCo. Deres data skal nu danne grundlag for en række forskningsprojekter på NIKKB og måske senere bruges af andre forskere.

 

- Det er det største projekt på rygpatienter i kiropraktorpraksis i verden. Selv om vi ikke helt nåede målet på 5000 patienter, er det stadigvæk ret betragteligt, fortæller NIKKB’s seniorforsker Tue Secher Jensen om størrelsen på ChiCo. Sammen med direktør Henrik Wulff Christensen, professor, forskningsleder Jan Hartvigsen, kiropraktor, røntgenkonsulent Klaus Doktor, adjungeret professor Peter Kent, professor, seniorforsker Alice Kongsted og videnskabelig assistent Orla Lund Nielsen udgør han styregruppen bag ChiCo. De har fået uvurderlig hjælp til datainklusionen.

 

Klinikker trak det store læs

Det store benarbejde er gjort af de 10 forskningsklinikker. De har stået for rekruttering og indsamling af data fra alle patienterne sideløbende med den daglige drift af deres klinikker og behandling af de patienter, der ikke var en del af ChiCo.
    

Det er ikke helt gnidningsfrit at passe et forskningsprojekt i den daglige kliniske praksis; sekretærerne og klinikkerne skal ændre på deres dagligdag og deres funktioner; patienten skal have tid til at udfylde spørgeskema før konsultationen; der skal være afsat tid til, at kiropraktoren efterfølgende kan indtaste data i skemaet.

 

Klaus Doktors tre klinikker er blandt dem, der har trukket et stort læs i arbejdet med at inkludere patienter i ChiCo. De tre klinikker har indsamlet ca. 50 % af de samlede data.

 

Kiropraktorerne Hviid i Århus er en anden af de forskningsklinikker, der har deltaget i datainklusionen. Her gled inklusionen let, og med over 400 patienter har klinikken bidraget betragteligt til det endelige resultat.

 

- Vi fortalte sekretærerne om indgangskriterierne for at deltage. Hvis patienten opfyldte kriterierne, blev de spurgt, om de ville deltage. De fleste sagde ja, under 5 % sagde nej. Så fik de instrukser om at komme 15-20 minutter før deres aftale. Det var meget simpelt og uden besvær. Den undersøgelse vi skulle lave, er stort set den undersøgelse, vi laver til dagligt. Det eneste ekstraarbejde for os var, at vi om aftenen skulle rapportere ind til selve databasen. Det tog 5-7 minutter, så det var ikke noget problem, fortæller Carsten Hviid, der er indehaver af Kiropraktorerne Hviid.

 

Han har god grund til at være stolt af klinikkens bidrag til ChiCo. Det er en fantastisk database, som han forventer vil danne grobund for flere ph.d.’er.

 

- Det er et rigeligt udbytte af vores indsats for mig. Det handler om at skabe noget god og fornuftig videnskab. Hvorfor skulle man ellers være med? Kommer man med et andet projekt, ser vi også på det. Vi har deltaget lige siden Gert Brønforts første projekt om lændesmerter i kiropraktorpraksis. Jeg synes, folk i al almindelighed skal deltage i forskning, når muligheden er der, og jer er lidt stolt af, at vi som en lille klinik leverede ca. 15 % af hele kohorten, siger Carsten Hviid.
    

Tue Secher Jensen er med rette taknemmelig for klinikkernes indsats.

 

- Det er vigtigt at anerkende det utroligt store arbejde, de 10 klinikker har lavet. Det skal de have kæmpe meget tak for, siger Tue Secher Jensen. Nu skal data bruges, og forskerne er allerede godt i gang.

 

Internationalt islæt

Data bliver aktuelt brugt i en række forskningsprojekter af Jan Hartvigsen, Tue Secher Jensen selv, Klaus Doktor, Alice Kongsted og Mette Jensen Stochkendahl.

 

- ChiCo er jo en paraply med en række delforskere tilknyttet. Min del af projekterne er nok den, der er længst fremme, siger Klaus Doktor. Desuden er internationalt anerkendte forskere som Mark Hancock, Simon French, Bart Koes, Chris Maher, Raymond Ostelo og Danielle van der Windt involveret i ChiCo-projekterne, og cand. manu. Michaela Lundgaard Saugstrup har gennemført et prægraduat forskningsprojekt, der var tilpasset ChiCo. Foruden den store mængde data har ChiCo også kastet andet af sig.

 

ChiCo er en investering

NIKKB har nu redskabet til at lave lignende dataindsamlinger i fremtiden. Den infrastruktur, der er bygget op i forbindelse med ChiCo, betyder, at NIKKB overholder GDPR-reglerne og alle regler mht. samtykke og brug af patientens data med samtykke, og at data bliver behandlet fuldt korrekt efter de regler. På den måde er de 3 millioner kr., ChiCo har kostet givet godt ud på mere end en måde.
    

- Man skal se ChiCo som en investering, for vi har fået lavet databasestrukturen for de penge, men en del af pengene går selvfølgelig også til aflønning af medarbejdere og især til drift af noget af databasen: iPads og sms-track. Hvis man skal lave det samme igen, kan man ikke bare lave det gratis, det kræver nogle ekstra penge, siger Tue Secher Jensen

 

Data tilgængelig for alle forskere

Selv om data i første omgang er tiltænkt de nævnte forskningsprojekter, er de i princippet tilgængelige for alle forskere. Styregruppen holder øje med og styrer data og administrerer brugermulighederne.

 

- Vi har gjort opmærksom på, at vi er ved at indsamle data i de forskellige forskningsmiljøer, vi er tilknyttet, og at der er nogle muligheder. Det er specielt de australske, hollandske og canadiske forbindelser vi indtil videre har talt med. Det er ved at sprede sig lidt, at vi har denne her unikke kiropraktorkohorte, fortæller Klaus Doktor.
    

Har man interesse i at bruge data fra ChiCo, kan man henvende sig til en person fra styregruppen for at få et ansøgningsskema, beskrive sit projekt og ansøge om adgang til data. Hvis der ikke er sammenfald med eksisterende projekter, kan man få lov til at få adgang til data fra en databank, der er enestående i verden.