FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

En narrativ litteraturgennemgang udgivet i Chiropractic & Manual Therapies konkluderer, at man bør bruge billeddiagnostik i overensstemmelse med kliniske retningslinjer og en sund vurdering; rutinemæssig brug af billeddiagnostik bør ikke forekomme i kiropraktiske klinikker.

 

Rutinemæssig brug af billeddiagnostik i kiropraktiske klinikker har længe været omdiskuteret. Nogle kiropraktorer går ind for brug af billeddiagnostik for at forbedre behandling af patienter, mens andre anbefaler, at man kun bruger billeddiagnostik, når det er anbefalet i aktuelle billeddiagnostiske retningslinjer. Og det ser ud til, at det er den velovervejede tilgang til brug af billeddiagnostik, der vinder den diskussion.

 

Aktuel evidens anbefaler, at man kun bruger røntgen ved diagnosticering af traume eller spondyloartropati (degenerative gigtsygdomme i ryggen) og når man skal vurdere tiltagende strukturelle deformiteter i ryggen som f.eks. idiopatisk skoliose blandt børn og unge. MR-scanning kan bruges til at diagnosticere alvorlige sygdomme som f.eks.  kræft eller infektioner og til at vurdere om det er nødvendigt at operere, når der er tale om radikulopati og spinal stenose.

 

Når forskerne anbefaler at være forsigtige med brug af billeddiagnostik skyldes det, at der er solid evidens for risiko for overdreven eksponering for stråling, overdiagnosticering, efterfølgende dårlig undersøgelse og behandling og forhøjede udgifter. I de fleste tilfælde er de mulige fordele ved billeddiagnostik ikke større end de mulige risici.

 

Forskerne bag artiklen i Chiropractic & Manual Therapies er nået frem til deres konklusioner ved at gennemføre en narrativ litteraturgennemgang af relevante artikler fra PubMed og The Index of Chiropractic Literature ved hjælp af søgeordene ’chiropractic’, ’spinal X-rays’, ’adverse events’, ’imaging risks and benefits’, ’X-ray radiation exposure’ og ’back and neck pain guidelines’.

 

Studiet er gennemført af Hazel J Jenkins (Department of Chiropractic, Faculty of Science and Engineering, Macquarie University, Sydney, Australien), Aaron S Downie (Department of Chiropractic, Faculty of Science and Engineering, Macquarie University, Sydney, Australien), Craig S Moore (Faculty of Health, University of Technology Sydney, Sydney, Australien) og Simon D French (Department of Chiropractic, Faculty of Science and Engineering, Macquarie University, Sydney, Australien og School of Rehabilitation Therapy, Queen’s University, Kingston, ON, Canada)

 

Læs originalartiklen her: https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-018-0217-8