Højst sandsynlig bliver min første artikel i forbindelse med ph.d.-projektet en baggrundsartikel som indeholder en overordnet baggrund og beskrivelse af SPACE, baggrund og formål for rygprojektet, en beskrivelse af processen knyttet til udvælgelsen af de variable, og en præsentation af kohorten. Rygprojektet vil være en kilde til mange artikler, så tanken er at jeg skal henvise til denne baggrundsartikel når mine resultater publiceres, så kan jeg bruge min spalteplads i artiklerne på noget andet fornuftig. Det synes jeg var et smart træk fra mine vejledere.  

Det jeg for øvrigt troede var et reproducerbarhedsstudie tidligere i forløbet, er nu blevet omdøbt til et pilotstudie. Reproducerbarhedsstudiet må laves på et senere tidspunkt. Vi må ha det ordentlig. I baggrundsartiklen må jeg beskrive udvælgelsen af kliniske tests baseret på resultater fra pilotstudiet. Udfordringen bliver at få det hele til at lyde logisk. Inde i mit hoved er alt en selvfølge, men at få det ned på papiret er noget andet. Jeg føler mig som logikkens store datter, men har problemer med at føre et ræsonnement som beviser det. Den dag jeg indleverer artiklen, skal jeg lægge ved en DNA-test som bevis på mit logiske ophav. Det gælder at dække sig godt ind. Logikken skal være uandgribeligt.