FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Mange børn mærker kortvarigt rygsmerter, uden at det generer dem. Men et 3-årigt kohortestudie af ca. 1400 skoleelever i alderen 8-15 år fra Svendborg i Danmark i perioden 2011-2014 afslører, at langvarige rygsmerter er et problem, der bør tages alvorligt, fordi rygsmerter i barndommen har en risiko for at blive til kroniske rygsmerter i voksenlivet.

 

Forskerne bag undersøgelsen indsamlede data ved hjælp af SMS. Forældrene til de børn, der deltog i undersøgelsen, modtog hver uge en SMS, hvor de skulle indrapportere deres børns eventuelle smerter i muskler og led, og hvor meget og hvilken slags sport barnet havde dyrket i den forgangne uge. Da indsamlingen var slut, analyserede forskerne data og nåede frem til, at halvdelen af alle deltagerne i studiet led af rygsmerter på et eller andet tidspunkt i løbet af de tre år, studiet stod på. Derudover var der en mindre gruppe børn der rapporterede rygsmerter i mere end 50% af tiden.

 

Det er mange børn, og det er problematisk, fordi børn med rygsmerter har væsentligt højere risiko for at blive voksne med rygsmerter. Det kan få store konsekvenser for samfundet, fordi tabte arbejdsdage og behandling af rygpatienterne kan medføre store sociale og økonomiske omkostninger.

 

Det skelsættende tidspunkt for rygsmerternes udvikling ser ud til at være 12-årsalderen, men forskerne kan endnu ikke forklare, hvorfor lige præcis det tidspunkt er så afgørende.

 

- Vi kan se, at andre studier viser den samme tendens; det ser ud som om, at omkring 12-årsalderen sker der en øgning omkring prævalenserne. Vi ved ikke rigtig hvorfor, men det kan give os en indikation af, at det er en aldersgruppe, vi skal være mere opmærksomme på i kommende studier, både i forhold til forebyggelse, men også i forhold til behandling og om der er et tidspunkt, det er vigtigere at sætte ind på end andre, forklarer Kristina Boe Dissing fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, der er hovedforfatter på studiet.

 

Jo flere episoder et barn oplevede, jo længere varede de, og hvis et barn oplevede mere end 3 episoder med rygsmerter varede mindre end halvdelen 1 uge eller mindre. Op til 25 % af de børn, der var med i studiet havde 3 eller flere episoder med smerter i løbet af et skoleår, og for omkring 17 % af børnene stod smerterne på i 5 eller flere uger af skoleåret.

 

I løbet af perioden, hvor undersøgelsen stod på, konstaterede forskerne bag undersøgelsen en udvikling i typen af rygsmerter: Der var et fald i antallet af episoder med nakkesmerter, mens der til gengæld var en stigning i antallet af episoder med smerter i lænden og bækkenet.

 

- Tendensen var, at der var færre problemer med nakken og flere omkring lænden over tid. Andre studier viser divergerende resultater i forhold til aldersgruppen. Der er et højere niveau af lændesmerter hos voksne, så på den måde følger det tendensen, men der er ikke nogen fysisk forklaring på, hvorfor det er sådan, forklarer Kristina Boe Dissing.

 

- Børns rygsmerter er generelt et område, vi ikke ved så meget om, derfor er det vigtigt med forskning på området. Der har tidligere været studier af, om hormonniveauet kan have noget at sige? Det tyder det umiddelbart ikke på; kønnet har heller ikke noget at sige, så på den led har hormonniveauet umiddelbart ikke noget at sige. Det vi kan se, er at niveauet for smerter generelt nærmer sig voksenniveau, når de unge nærmer sig 18 år, men hvor i udviklingen, det sker, ved vi ikke rigtig noget om endnu.

 

Det er meget vigtigt, at forældre er opmærksomme på deres børns rygsmerter. Hvis børnene går med rygsmerter i længere tid, skal der tages hånd om dem, for eksempel med noget forebyggende behandling eller træning på sigt, som kan forebygge, at smerterne udvikler sig.

 

- Det er svært at sige, om det er så og så mange dage eller uger, børn skal have smerter, før man skal være bekymret. Generelt gælder det samme som for voksne: så snart, smerterne begynder at begrænse barnets udfoldelser eller smerteniveauet bliver højt, skal man have taget hånd om dem, vurderer Kristina Boe Dissing.

 

Det kan være ved at konsultere en kiropraktor, som vil kunne bruge de samme behandlingsteknikker ved behandling af børn som ved voksne, men tilgangen kan være en anden, når det drejer sig om børn. Teknikkerne modificeres efter børnenes alder, men man kan bruge både behandling og øvelser, også når man behandler børn, alt efter hvilken type problematik, man står overfor som kiropraktor.

 

-Nogle børn responderer måske bedre på en type behandling end en anden. Fremadrettet vil vi gerne kigge på, om man kan lave nogle subgrupperinger af nogle børn for at se på, om nogle børn måske har brug for mere af en slags behandling eller andre børn har brug for en anden behandling.

 

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål vedrørende børn og rygsmerter, derfor vil Kristina Boe Dissing og andre forskere fra Syddansk Universitet og NIKKB fortsætte deres forskning i disse spørgsmål i kommende forskningsprojekter. Resultaterne vil forhåbentlig komme både børn med langvarige rygsmerter og samfundet til gode.

 

Studiet er udført af Kristina Boe Dissing (Institut for Idræt og Biomekanik, SDU), Lise Hestbæk (Institut for Idræt og Biomekanik, SDU og NIKKB), Jan Hartvigsen (Institut for Idræt og Biomekanik, SDU og NIKKB), Christopher Williams (Hunter Medical Research Institute, School of Medicine and Public Health, University of Newcastle, NSW, Australien og Hunter New England Population Health, Hunter New England Local Health District, NSW, Australien), Steven Kamper (The George Institute for Global Health, Sydney, Australien), Eleanor Boyle (Institut for Idræt og Biomekanik, SDU og Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada) og Niels Wedderkopp (Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Idrætsmedicinsk klinik, Ortopædkirurgisk afdeling Sygehus Lillebælt, Middelfart) og publiceret i artiklen Spinal pain in Danish school children – how often and how long? The CHAMPS Study-DK i det videnskabelige tidsskrift BMC Musculoskeletal Disorders 27. marts 2017: https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-017-1424-5