FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Hvis du synes, du trænger til at få opdateret eller genopfrisket din viden om lumbal spinalstenose, bør du læse en artikel i Ugeskrift for læger fra 25 februar 2019. Artiklen er en skrevet af en gruppe forskere med Rikke Krüger Jensen, seniorforsker på NIKKB, i spidsen, der opridser, hvad vi ved om lumbal spinalstenose. Desuden kommer forskerne med input til, hvad vi skal gøre for at opnå mere viden om sygdommen. Klik på linket herunder for at komme til artiklen (kræver log-in).
 

Forskergruppens hovedbudskaber

Rikke Krüger Jensen og de øvrige forskere præsenterer tre hovedbudskaber, som de uddyber i artiklen:

  • Kliniske symptomer på lumbal spinalstenose (LSS) er karakteriseret ved balde- eller bensmerter, der forværres ved gang og lindres ved at sidde eller bøje sig forover.
  • Effekten af ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling hos patienter med LSS er kun sparsomt belyst, men i en ny national klinisk retningslinje angives en svag anbefaling for superviseret træning, superviseret genoptræning efter eventuel operation og henvisning til kirurgisk vurdering ved manglende effekt af forudgående ikke-kirurgisk behandling.
  • Behandlingsbehovet hos patienter med LSS vil variere pga. forskel i sværhedsgraden af symptomerne. Hvor størstedelen af patienterne med lette til moderate kliniske symptomer kan behandles i primærsektoren, kan patienter med svær funktionsbegrænsning og manglende effekt af ikke-kirurgisk behandling have behov for vurdering i sekundærsektoren.

Mere forskning er påkrævet 

Til sidst i artiklen understreger Rikke Krüger Jensen behovet for mere forskning i lumbal spinalstenose for at øge den tilgængelige viden om sygdommen. Hun skriver:
 
”På grund af den stigende sygdomsbyrde og den begrænsede evidens er der et stort behov for forskning og viden, som kan give præcis information om den kort og langsigtede prognose, det forventede forløb og de optimale behandlingsmuligheder. Det er vigtigt så tidligt i forløbet som muligt at kunne identificere de patienter, som er i risiko for at få et langt sygdomsforløb eller en stor funktionsbegrænsning, og hvor det relativt tidligt i forløbet skal vurderes, om operation bør overvejes. Sådanne studier kan med fordel planlægges i samarbejde på tværs af sektorer for at give et retvisende billede af det samlede forløb for patienter med LSS”.
 
Rikke Krüger Jensen, Andreas Andresen, Helle Algren Brøgger, Jan Hartvigsen, Jens Søndergaard & Berit Schiøttz-Christensen: Lumbal spinalstenose. Ugeskrift for Læger 2019. http://ugeskriftet.dk/videnskab/lumbal-spinalstenose-1