FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Det går ikke ældre mennesker dårligere end yngre eller midaldrende mennesker, men smerterne optræder forskellige steder hos ældre end hos yngre mennesker. Det viser et nyt studie der er blevet offentliggjort i European Journal of Pain.

 

Den meste forskning i lændesmerter har fokuseret på smerternes udbredelse blandt unge og midaldrende mennesker. Det kan vise sig snart at blive en udfordring, for efterhånden som de store årgange bliver ældre og ældre, er der brug for viden, så man kan behandle den ældre befolkningsgruppe, når de møder op hos kiropraktoren med lændesmerter.

 

Det nye studie i European Journal of Pain udbygger vores viden ved at sammenligne lændesmerter hos ældre og yngre voksne patienter fra Rygcenter Syddanmark, for at finde ud af, om der findes betydelige forskelle. Forskerne har kigget på, hvor intense smerterne var, i hvor høj grad de var funktionsforstyrrende og hvor på kroppen de forekom, da de deltagende patienter blev set på Rygcenter Syddanmark første gang, og hvordan smerter og funktion udviklede sig det efterfølgende år.

 

Næsten 15.000 patienter med lændesmerter deltog i studiet ved at udfylde spørgeskemaer i Rygcentrets database. 21 % af deltagerne var ældre (+65 år), 42 % var midaldrende (45 – 65 år) og 37 % var unge (17 – 44 år) mennesker.

 

Studiet afslørede, at ældre mennesker i lidt højere grad end yngre havde smerter i benene, mens de havde knap så stærke lændesmerter som midaldrende og yngre mennesker. En forskel der muligvis kan tilskrives en højere forekomst af degenerativ stenose i den ældste gruppe uden det dog er undersøgt i studiet. Det kunne også observeres at forekomsten af nedtrykthed og angst for bevægelse var lidt lavere i den ældste patientgruppe end i de yngre grupper.  Der var ingen forskel mellem aldersgrupperne på forløbet af hverken lændesmerter eller funktionsnedsættelse over det følgende år.

 

Mennesker på 65 år eller ældre har ikke dårligere forløb efter henvisning med langvarige lændesmerter end yngre aldersgrupper. Hver patient er et unikt tilfælde, men forskellene på aldersgrupperne er så lille, at der generelt ikke er nogen grund til at forvente at ældre mennesker har et anderledes klinisk forløb end de yngre.

 

Studiet er gennemført af Sriharan Manogharan, Faculty of Medicine and Health Science, Macquarie University, Sydney, NSW, Australien - Alice Kongsted, Institut for Idræt og Biomekanik og NIKKB, Odense, Danmark - Manuela Ferreira, The George Institute for Global Health & Institute of Bone and Joint Research, The Kolling Institute, Sydney Medical School, The University of Sydney, NSW, Australien og Mark Hancock, Faculty of Medicine and Health Science, Macquarie University, Sydney, NSW, Australien.

 

Læs hele artiklen her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejp.989/full