FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Et nyt forskningsprojekt under Syddansk Universitet skal undersøge, om man gennem øget fokus på motorik i børnehaverne kan styrke børnenes helbred, trivsel og indlæringsevne. TrygFonden har støttet projektet med 8,5 mio. kr., hvilket er den hidtil største enkeltbevilling, som Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik ved SDU har modtaget. Donationen sikrer sammen med bevillinger fra Kiropraktorfonden og Svendborg Kommune gennemførelsen af projektet.

 

Børns motoriske færdigheder tyder på at have indflydelse på børnenes trivsel, indlæringsevne og almene helbred. Børn med god motorik er således gladere, bedre til at lære og bevæger sig mere end børn med mindre god motorik. En bedre motorik kan dermed hjælpe til at nedsætte risikoen for livsstilssygdomme som fx hjertekarsygdomme og diabetes.

 

Dette er baggrunden for, at Svendborg Kommune nu i samarbejde med en gruppe forskere fra Syddansk Universitet iværksætter projektet ”Aktive børn i dagtilbud – gladere, klogere og sundere børn” – i daglig tale kaldet børnehaveprojektet. Formålet er at undersøge, om man med en målrettet indsats i børnehaven kan forbedre børnenes motoriske færdigheder og derigennem også forbedre børnenes helbred, trivsel og kognitive funktion.

 
- Vi er utrolig glade for TrygFondens donation, der betyder, at projektet, som vi har arbejdet for længe, kan gennemføres i stor skala og gøre os meget klogere på de små børns motorik, og hvordan børns motoriske færdigheder hænger sammen med andre aspekter af børnenes liv, fx deres kropsbygning og sundhed, trivsel, sprogudvikling og meget mere. Med dette projekt kommer vi hele paletten rundt med hensyn til, hvad motorik og bevægelse betyder for vores børn, siger Lise Hestbæk, der er kiropraktor, seniorforsker ved NIKKB, lektor ved IOB og med i forskergruppen bag børnehaveprojektet.

 

Hun fortsætter:- Som en vigtig del af projektet vil vi desuden som de første i verden systematisk registrere klager fra muskler og led allerede fra børnehavealderen for derigennem at kunne fastslå, hvornår klagerne begynder, og hvilke faktorer der har indflydelse på børnenes muskel-skelet udvikling. Endelig vil vi danne en kohorte af børn, som vi og andre forskere over tid kan anvende til at studere det tidlige barnelivs betydning for helbred, livsstil, livskvalitet og sociale forhold.

 

Stort potentiale for at fremme børns livskvalitet

Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med over 800 børn fra 17 daginstitutioner i Svendborg Kommune. Institutionerne vil efter lodtrækning enten indgå i en kontrolgruppe, der fortsætter sine sædvanlige aktiviteter, eller i en interventionsgruppe, hvor der ugentligt skal gennemføres fire-fem sessioner med voksenstyrede fysiske aktiviteter for alle børnene i 45 minutter. Aktiviteterne vil have fokus på at styrke børnenes grovmotorik, koordination, balance og sansning. I første omgang skal det undersøges, om det med indsatsen overhovedet er muligt at forbedre børnenes motorik, og dernæst, hvorvidt dette har indflydelse på børnenes trivsel, indlæring, fysisk aktivitet samt lidelser i muskler og led.

 

- TrygFonden arbejder for, at flere børn bevæger sig mere og grundlægger en sund livsstil tidligt i livet. Her er der tale om solidt og gennemtænkt studie, som rummer et potentiale til at gøre en stor forskel for vores børn ved både at udvikle deres fysiske og motoriske evner og samtidig fremme deres muligheder for at klare sig godt i livet og øge deres livskvalitet. Det er desuden en stor styrke, at projektet er direkte forankret i en dansk kommunes infrastruktur og daglige drift. Er de videnskabelige resultater gode, vil det således absolut være realistisk for andre kommuner at iværksætte samme indsats. Så vi glæder os til at se resultaterne, siger Merete Konnerup, analysechef i TrygFonden.

 

TrygFonden har doneret 8.500.000 kr. til projektet, der foregår i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Svendborg Kommune, TrygFondens Børneforskningscenter og NIKKB.

 

For yderligere information, kontakt venligstLise Hestbæk, kiropraktor, seniorforsker ved NIKKB og lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, tlf. 65 50 45 30 eller 40 29 03 04 Merete Konnerup, analysechef i TrygFonden, tlf. 45 26 08 24

 

Fakta om det nye projekt om børns motorik

Projektet er et lodtrækningsstudie med over 800 børn fra 17 institutioner i Svendborg Kommune.

 

Indsatsen i interventionsinstitutionerne består af fire-fem ugentlige seancer med voksenstyrede aktiviteter i minimum 45 minutter, hvor børnene opnår høj puls og skal igennem øvelser med vægt på

  • grovmotorik (fx krybe, hoppe, klatre og løbe) – finmotorik som fx at holde på en blyant og håndtere perler vil blive trænet i andre aktiviteter
  • koordination (fx danse, gribe og kaste)
  • balance (fx stå på ét ben med lukkede øjne og gå på line)
  • sansning (fx rulle, lave kolbøtter samt løfte og skubbe forskellige ting)
  • afspænding (fx børneyoga

 

De enkelte institutioner får frihed til selv at udvikle de konkrete aktiviteter, men gennemgår et indledende kursusforløb og følges tæt gennem hele projektet.

 

Ved projektets start og dernæst én gang om året gennem hele deres børnehaveforløb skal børnene gennemgå omfattende fysiske og kognitive tests samt trivselsundersøgelser.

 

Resultaterne vil komme til at udgøre et solidt videnskabeligt grundlag til at kunne vurdere, om en bedre motorik kan forbedre indlæring, trivsel og mange andre aspekter af et godt børneliv.

 

Lidelser i muskler og led er i dag den væsentligste årsag til fysisk funktionsnedsættelse, og i Danmark er det den sygdomsgruppe, der koster flest år med nedsat livskvalitet. Nye undersøgelser peger på, at lidelserne starter tidligt i livet, og at de – ligesom dårlig motorik – kan være en barriere for fysisk aktivitet gennem hele livet. Sideløbende med hovedprojektet vil der derfor blive indsamlet oplysninger om sammenhængen mellem

  • motorik og smerter i muskler og led
  • motorik, fysisk aktivitet, overvægt og kondition
  • motorik og tidlig sprogudvikling
  • motorik og trivsel/mental sundhed
  • motorik, selvkontrol og eksekutive funktioner

 

Endelig vil der blive indsamlet oplysninger om, hvordan indsatsen virker for børn, som er i betydelig risiko for udviklingsproblemer (fx baseret på, at de er blevet diagnosticeret med autisme)

 

Projektet varer 56 måneder til udgangen af 2019, hvor alle de deltagende børn har afsluttet børnehaven.

 

Projektet sker i et samarbejde mellem forskere på Syddansk Universitet, Svendborg Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter.

 

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere på trygfonden.dk.