FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Så kan du igen blive opdateret på nyeste forskning - fra NIKKB og fra det store udland.

Link: http://www.nikkb.dk/anbefalede-artikler-fra-nikkb-s-forskere

Læs mere

NIKKB's forskere har igen publiceret nye videnskabelige artikler og forskningsrapporter.

Seniorforsker på NIKKB Lise Hestbæk:

Wangler M, Fujikawa R, Hestbæk L, Michielsen T, Raven TJ, Thiel HW, Zaugg B. Creating European guidelines for Chiropractic Incident Reporting and Learning Systems (CIRLS): relevance and structure. Chiropractic & Manual Therapies 2011, 19:9. Open Access: http://chiromt.com/content/19/1/9


Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen:


Lohmander S, Hartvigsen J, Lundberg I, Roos E. Evaluation of Norwegian research environments within the musculoskeletal field. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Report2/2011. (In Norwegian)

 

Løvschall C, Witt F, Svendsen SW, Hartvigsen J, Johannsen HW,…

Læs mere

"Vores undersøgelser slår fast, at det er ekstremt vigtigt at holde et normalt BMI (Body Mass Index) omkring 20-21. Stigter det til bare 24-25, har man tre gange større risiko for at få slidgigt i knæet, og ryger BMI op på 30, er gigtrisikoen mere end 8 gange forhøjet. Så der er virkelig vundet mange gode ekstra år - uden smerter og med funktionsevnen i behold - ved at tænke på vægten.

Ewa M. Roos, professor på Institut for Idræt og Biomekanik, til BT

Kilde: NYVIDEN, april 2011, nr. 3

Læs mere

Kiropraktor og ph.d.-studernede Erik Poulsen skal torsdag d. 28. apil holde indlæg på Italian Danish Joint Exchange - en konference, der er et samarbejde mellem Afdeling O's (OUH) forskningsafdeling og FOF (Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi).

Samarbejdet mellem Danmark og Italien går ud på, at forskere  fra begge lande med interesse i led-problemer, mødes til udveksling af nyeste viden på området.

Erik skal tale om emnet :"Hip school and manual therapy for hip OA. An RCT".

Arrangementet finder sted: Syddansk Universitet kl. 10.00-15.00 i O95.

Læs mere

Der er netop offentliggjort en ny medicinsk teknologivurdering, som omhandler kirurgisk behandling af patienter med degenerative skulderlidelser.

Formålet er overordnet at vurdere effekten af kirurgisk/ikke‐kirurgisk behandling samt at belyse udviklingen inden for det kirurgiske område.

Rapporten viser blandt andet, at det for nogle typer skulderlidelser ikke giver en bedre effekt at operere frem for konservativ behandling.

Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU, Jan Hartvigsen, har deltaget i udarbejdelsen af rapporten, der er udgivet Region Midtjylland i samarbejde med Region Nordjylland i april 2011.

Jan Hartvigsen udtaler: "For de mest almindelige skulderlidelser, nemlig de såkaldte "impingement" eller "rotator-cuff" syndromer, ser…

Læs mere