FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Der foregår i disse år et stort arbejde med at etablere en ny operationaliseret måde til at drive kiropraktisk forskning i Danmark via et landsdækkende praksissamarbejde under KIP-Enheden ved NIKKB. ”KIP” står for Kiropraktisk Praksisforskning, og selve samarbejdet består af 21 kiropraktorklinikker, der bistår NIKKB’s forskningsenhed ved relevante forskningsprojekter. De deltagende klinikker bliver affilierede forskningsklinikker til NIKKB – og klinikkerne giver instituttet en fantastisk mulighed for forskning, hvor kiropraktikken primært møder patienter. Denne viden bidrager til et større og mere nuanceret kendskab til danske kiropraktorpatienter, er med til at øge vores viden om de lidelser, der behandles i kiropraktorpraksis, og…

Læs mere

Sidste sommer fejrede NIKKB 20-års jubilæum som kiropraktorernes videnscenter. I år er det så 20-året for kiropraktorernes autorisation i Danmark, vi fejrer. I 1991 fik vi lovgrundlaget på plads, og gennem en autorisationsordning blev kiropraktorerne anerkendt som fuldgyldige, offentligt anerkendte aktører i det danske sundhedsvæsen. Det var dengang en stor bedrift, som faget ser tilbage på med både glæde og faglig stolthed. Ønsket med NIKKB, der jo blev etableret blot året før, i 1990, var at understøtte bestræbelserne på at etablere en universitetsbaseret, videnskabelig og fællesnordisk uddannelse i kiropraktik. Den kom i 1994, hvor de første kiropraktorstuderende startede på uddannelsen…

Læs mere

Så kan du igen blive opdateret på nyeste forskning - fra NIKKB og fra det store udland.

Link: http://www.nikkb.dk/anbefalede-artikler-fra-nikkb-s-forskere

Læs mere

NIKKB's forskere har igen publiceret nye videnskabelige artikler og forskningsrapporter.

Seniorforsker på NIKKB Lise Hestbæk:

Wangler M, Fujikawa R, Hestbæk L, Michielsen T, Raven TJ, Thiel HW, Zaugg B. Creating European guidelines for Chiropractic Incident Reporting and Learning Systems (CIRLS): relevance and structure. Chiropractic & Manual Therapies 2011, 19:9. Open Access: http://chiromt.com/content/19/1/9


Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen:


Lohmander S, Hartvigsen J, Lundberg I, Roos E. Evaluation of Norwegian research environments within the musculoskeletal field. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Report2/2011. (In Norwegian)

 

Løvschall C, Witt F, Svendsen SW, Hartvigsen J, Johannsen HW,…

Læs mere

"Vores undersøgelser slår fast, at det er ekstremt vigtigt at holde et normalt BMI (Body Mass Index) omkring 20-21. Stigter det til bare 24-25, har man tre gange større risiko for at få slidgigt i knæet, og ryger BMI op på 30, er gigtrisikoen mere end 8 gange forhøjet. Så der er virkelig vundet mange gode ekstra år - uden smerter og med funktionsevnen i behold - ved at tænke på vægten.

Ewa M. Roos, professor på Institut for Idræt og Biomekanik, til BT

Kilde: NYVIDEN, april 2011, nr. 3

Læs mere