FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Alle forskerstuderende ved danske universiteter skal fremover tilknyttes et fokuseret forskeruddannelsesprogram – et FUP. Fordi forskning og uddannelse inden for områderne fysisk aktivitet og bevægeapparatet er særlige fokusområder for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, opretter fakultetet et FUP med netop denne titel: Fysisk Aktivitet og Bevægeapparatet. Jeg er sammen med professor i ortopædkirurgi Søren Overgaard blevet bedt om at lede programmet, som bliver det eneste af sin art i Danmark.

Formålet med et FUP er at udbyde målrettet forskeruddannelse på højeste internationale niveau gennem en række kurser, hvor ph.d.-studerende kan opnå færdigheder i forskning, som er målrettet mod netop dette…

Læs mere

KirPACS-NIKKB er inde i en god driftsfase, hvor flere og flere klinikker tilmelder sig ordningen og drager nytte af systemets forskellige funktionaliteter. I den forbindelse tog jeg en snak med en af KirPACS’ nyere abonnenter – kiropraktor Lars Slemming fra Næstved, der for nylig har investeret i nyt røntgenudstyr til klinikken, hvor KirPACS var first choice i forhold til lagring af røntgenoptagelser og mulighed for digital billedkommunikation.

Opkoblingen
Jeg startede med at spørge kiropraktor Lars Slemming, der er uddannet fra SDU i 2000, hvordan de praktiske aspekter med nyt røntgenanlæg og KirPACS er forløbet? ”I januar 2011 stod jeg overfor den…

Læs mere

Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen har ved konferencen Evidence 2011, som er arrangeret af British Medical Journal, præsenteret resultaterne fra NIP-projektet.

NIP-projektet er en pilot implementering af en indikator baseret kvalitetsudviklingsmodel i kiropraktor praksis. Projektet er et samarbejde mellem NIKKB og Det Nationale Indikator Projekt, som er finansieret via kiropraktorernes overenskomst med Danske Regioner. Posteren som dannede grundlag for præsentationen kan ses her.

Læs mere

Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen fremlægger i denne uge nye forskningsresultater på Society for Back Pain Research årsmøde i Cambridge. Sammen med seniorforsker Lise Hestbæk fra NIKKB, professorerne Karen Søgaard og Ewa Roos fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU samt seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed Michael Davidsen har Jan Hartvigsen kortlagt, hvilke smerter patienter med ondt i ryggen lider af i andre regioner af kroppen. Kortlægningen er baseret på data fra the Danish National Cohort Study, og den vil danne rammen om en række yderligere analyser, der skal beskrive prognosen for patienterne baseret på…

Læs mere