FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Hermed inviteres til den årlige Nordic Researcher Day, fredag d. 30. september 2011, på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense, Danmark.

Nordic Chiropractic Reseachers Forum er et forum for netværksdannelse og udveksling af viden og erfaring for forskningsinteresserede kiropraktorer.

Nordic Researchers Day er en årligt tilbagevendende begivenhed. Denne dag er primært en mulighed for ph.d.-studerende for at præsentere deres forskning, men er samtidig også en chance for alle forskningsinteresserede for at høre hvad der rør sig forskningsmæssigt i de nordiske lande.

Vi håber på stor opbakning til arrangementet og glæder os til at se jer…

Læs mere

Deltagelse i forskningsprojekt giver fagligt løft

NIKKB samarbejder med en række kiropraktorklinikker fra hele Danmark - såkaldte Forskningsklinikker under Enheden for Kiropraktisk Praksisforskning. Forskningsklinikkerne deltager i forskellige forskningsprojekter, der alle har til formål at øge vores viden om de lidelser, der behandles i kiropraktorpraksis.

Et af de projekter, som flere af klinikkerne deltager i p.t. er projektet ”Forløb af lændesmerter i primærsektoren”, der overordnet har til formål at afdække forløbet af lændesmerter og at undersøge, om der findes subgrupper af lændepatienter, der er distinkt forskellige.

Klinikken Hartvigsen & Hein i Odense deltager i netværket af forskningsklinikker, og kiropraktor Henrik Gammelgaard…

Læs mere

Kiropraktor Peter Højgaard fra RYGXPERTEN i Nyborg har det seneste år kørt et pilotprojekt i samarbejde med Forebyggelsesfonden, der har haft til formål at optimere interessen for at være dagplejer. Projektet, der er iværksat af Nyborg Kommune, har konkret haft til formål at belyse det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i den kommunale dagpleje, både i forhold til dagplejerne og i forhold til ledelse og administration på området. RYGXPERTEN har varetaget kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø.

For at løse denne opgave bedst muligt valgte Peter Højgaard NIKKB som forskningsmæssig underleverandør. Peter fortæller: ”Som kiropraktor stod jeg med en omfattende omgave, og…

Læs mere

16. til 19. marts var seniorforsker fra NIKKB Lise Hestbæk og jeg selv sammen med en række andre forskere fra Rygcenter Syddanmark og SDU til Forum for Research in Back Pain in Primary Care XI i Melbourne, Australien. Forum, som konferencen populært kaldes, er en workshopbaseret konference, hvor forskere mødes og diskuterer nye tendenser i forskning og metodemæssige udfordringer. Kort sagt en nørdet forestilling. Deltagerantallet holdes lavt på cirka 200, netop for at man kan få mulighed for at interagere med de andre forskere, som kommer fra hele verden.

Som sædvanlig var konferencen meget intens med cirka 10 timers program…

Læs mere

NIKKB's forskerstab har igen anbefalet en række artikler, som bør interessere travle kiropraktorer, der ikke når at opdatere sig på nyeste viden.

http://www.nikkb.dk/anbefalede-artikler-fra-nikkb-s-forskere/

Læs mere