FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Seniorforsker på NIKKB Lise Hestbæk udtaler sig til avisen 24 timer i artiklen "Babyer vælter ind hos kiropraktorer" fra mandag d. 10. oktober 2011.

Lise Hestbæk udtaler bl.a.: "Ligesom vores bedsteforældre accepterede at få slidgigt i hoften og dermed gangbesvær, når de nåede en vis alder, så accepterede man tidligere barnets gråd, for 'det går vel over igen'. I dag skal vi have nye hofter, og 'kolik' skal behandles, hvis der er mulighed for det. Det synes jeg sådan set er en positiv udvikling - specielt hvis man kan forebygge nogle senfølger,"

Læs artiklen - og afledt mediedækning her:

http://www.e-pages.dk/24timer/3001/…

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu kursus i klinimetri - Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber.

Kurset foregår:

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M.

14.–16. december 2011

Læs mere her.

Læs mere

Danish Chiropractic Research Stipend kan søges af kiropraktorer, som ikke bor i Danmark, og som ønsker at forske enten som ph.d.-studerende eller på post-doc-niveau. I særlige tilfælde kan andre faggrupper også komme i betragtning.

Stipendiet uddeles én gang årligt af Kiropraktorfonden.

Der kan maksimalt søges 1. mio. DKK.

Der forventes  at indgå et element af egenfinansiering fra den pågældende ansøgers hjemland.

Ansøgningsfrist hvert år 15. januar.

Link: http://www.danskkiropraktorforening.dk/Forskning--kvalitet/Internationale-Stipendier/

Kild: Dansk Kiropraktor Forening

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet er på en ny liste blandt de 100 bedste universiteter i verden til at forske i sundhedsvidenskab.

I opgørelsen fra Academic Ranking of World Universities (ARWU, også kaldet Shanghai Rankingen) ligger Syddansk Universitet som det eneste danske universitet blandt de 100 bedste i verden inden for forskningsområdet Medicine (Clinical Medicine and Pharmacy).

Kun to svenske universiteter er bedre placeret i skandinavien.

Se opgørelsen her: http://www.shanghairanking.com/FieldMED2011.html

Kilde: Syddansk Universitet og Fyens Stiftstidende

Læs mere