FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen har ved konferencen Evidence 2011, som er arrangeret af British Medical Journal, præsenteret resultaterne fra NIP-projektet.

NIP-projektet er en pilot implementering af en indikator baseret kvalitetsudviklingsmodel i kiropraktor praksis. Projektet er et samarbejde mellem NIKKB og Det Nationale Indikator Projekt, som er finansieret via kiropraktorernes overenskomst med Danske Regioner. Posteren som dannede grundlag for præsentationen kan ses her.

Læs mere

Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen fremlægger i denne uge nye forskningsresultater på Society for Back Pain Research årsmøde i Cambridge. Sammen med seniorforsker Lise Hestbæk fra NIKKB, professorerne Karen Søgaard og Ewa Roos fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU samt seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed Michael Davidsen har Jan Hartvigsen kortlagt, hvilke smerter patienter med ondt i ryggen lider af i andre regioner af kroppen. Kortlægningen er baseret på data fra the Danish National Cohort Study, og den vil danne rammen om en række yderligere analyser, der skal beskrive prognosen for patienterne baseret på…

Læs mere


Seniorforsker Alice Kongsted fra NIKKB har netop fået tildelt 135.000 kroner fra IMK Almene Fond til projektet:

"Får vi den sande historie, når vi måler på lændesmerter? En sammenligning af spørgeskemaer og sms-svar med hvad patienterne fortæller os"

Projektmidlerne skal primært gå til ansættelse af en forskningsassistent samt formidling og administration.


Projektgruppen består af:

Seniorforsker Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d.

Seniorforsker, lektor Lise Hestbæk, kiropraktor, ph.d.

Lektor Cornelius Myburgh, kiropraktor, ph.d.

Lektor Henrik Hein Lauridsen, kiropraktor, ph.d.


Projektet er således  et samarbejde mellem forskere fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Univeristet og fra NIKKB.

Læs mere

Seniorforsker på NIKKB Lise Hestbæk udtaler sig til avisen 24 timer i artiklen "Babyer vælter ind hos kiropraktorer" fra mandag d. 10. oktober 2011.

Lise Hestbæk udtaler bl.a.: "Ligesom vores bedsteforældre accepterede at få slidgigt i hoften og dermed gangbesvær, når de nåede en vis alder, så accepterede man tidligere barnets gråd, for 'det går vel over igen'. I dag skal vi have nye hofter, og 'kolik' skal behandles, hvis der er mulighed for det. Det synes jeg sådan set er en positiv udvikling - specielt hvis man kan forebygge nogle senfølger,"

Læs artiklen - og afledt mediedækning her:

http://www.e-pages.dk/24timer/3001/…

Læs mere