FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

KirPACS-NIKKB er inde i en god driftsfase, hvor flere og flere klinikker tilmelder sig ordningen og drager nytte af systemets forskellige funktionaliteter. I den forbindelse tog jeg en snak med en af KirPACS’ nyere abonnenter – kiropraktor Lars Slemming fra Næstved, der for nylig har investeret i nyt røntgenudstyr til klinikken, hvor KirPACS var first choice i forhold til lagring af røntgenoptagelser og mulighed for digital billedkommunikation.

Opkoblingen
Jeg startede med at spørge kiropraktor Lars Slemming, der er uddannet fra SDU i 2000, hvordan de praktiske aspekter med nyt røntgenanlæg og KirPACS er forløbet? ”I januar 2011 stod jeg overfor den…

Læs mere

Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen har ved konferencen Evidence 2011, som er arrangeret af British Medical Journal, præsenteret resultaterne fra NIP-projektet.

NIP-projektet er en pilot implementering af en indikator baseret kvalitetsudviklingsmodel i kiropraktor praksis. Projektet er et samarbejde mellem NIKKB og Det Nationale Indikator Projekt, som er finansieret via kiropraktorernes overenskomst med Danske Regioner. Posteren som dannede grundlag for præsentationen kan ses her.

Læs mere

Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen fremlægger i denne uge nye forskningsresultater på Society for Back Pain Research årsmøde i Cambridge. Sammen med seniorforsker Lise Hestbæk fra NIKKB, professorerne Karen Søgaard og Ewa Roos fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU samt seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed Michael Davidsen har Jan Hartvigsen kortlagt, hvilke smerter patienter med ondt i ryggen lider af i andre regioner af kroppen. Kortlægningen er baseret på data fra the Danish National Cohort Study, og den vil danne rammen om en række yderligere analyser, der skal beskrive prognosen for patienterne baseret på…

Læs mere


Seniorforsker Alice Kongsted fra NIKKB har netop fået tildelt 135.000 kroner fra IMK Almene Fond til projektet:

"Får vi den sande historie, når vi måler på lændesmerter? En sammenligning af spørgeskemaer og sms-svar med hvad patienterne fortæller os"

Projektmidlerne skal primært gå til ansættelse af en forskningsassistent samt formidling og administration.


Projektgruppen består af:

Seniorforsker Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d.

Seniorforsker, lektor Lise Hestbæk, kiropraktor, ph.d.

Lektor Cornelius Myburgh, kiropraktor, ph.d.

Lektor Henrik Hein Lauridsen, kiropraktor, ph.d.


Projektet er således  et samarbejde mellem forskere fra Klinisk Biomekanik, Syddansk Univeristet og fra NIKKB.

Læs mere