Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin holder årsmøde på Hotel Comwell Kolding den 16.-17. november.

Årsmødet byder på to spændende introduktionsdage om den muskuloskeletale medicin under overskriften “Rundt om lænden”.

Læs mere

Regionerne har indgået brede politiske forlig om budgetterne for 2013. Budgetterne sikrer, at økonomiaftalen med regeringen overholdes, og er derved med til at skabe balance i dansk økonomi. I alt er der afsat knap 102 milliarder kroner til sundhedsområdet.

Kilde: Danske Regioner

Læs mere

Læs spændende nyheder om forskning og videnskab på netportalen Videnskab.dk

Læs mere

Her er det forskerne selv, der formidler den viden og ekspertise, som de producerer til gavn for samfundet.

ForskerZonen er også stedet, hvor videnskaben og de vilkår, som forskning bedrives under anno 2012, diskuteres.

Læs mere: www.forskerzonen.dk

Læs mere

Så har NIKKB's forskere igen anbefalet en artikel:

Sickness absence because of musculoskeletal diagnoses and risk of all-cause and cause-specific mortality: A nationwide Swedish cohort study

Jansson C, Mittendorfer-Rutz E, Alexanderson K. Pain 2012;153:998-1005

www.nikkb.dk/artikelservice

Læs mere