Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

Årets første roadshow kom godt afsted i tirsdag den 3. marts. Emnet var undersøgelsesmuligheder, og det havde 28 kiropraktorer benyttet sig af muligheden for at lære mere om.


De fik en informativ aften ud af fremmødet. Overlæge Frederik Busch delte ud af sine erfaringer, og kom i løbet af aftenen ind på en række emner under den overordnede overskrift for roadshowet. Frederik Busch berørte emner som:


• Følger af cervikal degenerativ tilstand med differential diagnostiske overvejelser, set fra et neurokirurgisk perspektiv.
• Ætiologi med basal smerte lære, - herunder hvordan skelner man mellem de forskellige typer af smerter. Hvad er det hyppigst forekommende symptombillede og forløb,- hvilke differential diagnostiske overvejelser er vigtige og hvilke er mindre vigtige?
• Billeddiagnostik, den nødvendige og den håbløst forældede! 
• Den intelligente henvisning!


Aftenens underviser er en stor kapacitet indenfor området rygkirurgi. Siden Frederik Busch tog lægevidenskabelig kandidateksamen fra Odense Universitet i 1990 har han beskæftiget dig indgående med neurokirurgi blandt andet på de neurokirurgiske afdelinger af sygehusene i Glostrup, Århus og Odense og på en række privathospitaler i hele Danmark. Siden 2010 har Frederik Busch været overlæge og speciallæge i neurokirurgisk rygkirurgi ved Rygkirurgisk Sektor, Rygcenter Syddanmark Middelfart Hospital.

 

frederik busch