Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Slutspurten er sat ind – vi vil så gerne have dine timer med i statistikken!
 
Kiropraktorer i overenskomstklinikker skal registrere al kursusaktivitet. Kiropraktorer i klinikker uden overenskomst, i sekundærsektoren, på universiteter m.v. opfordres til det samme af hensyn til dataindsamlingen.
 
Du registrerer din efteruddannelse via din brugerprofil på nikkb.dk På ”Min side” finder du menuen ”Selvregistrering”.
 
Efteruddannelsestimer fra NIKKB-kurser skal du ikke selv taste ind, disse registreres automatisk, når kurset er afholdt. Al efteruddannelse udbudt af ekstern part skal du selv registrere.
 
Find en opdateret vejledning til registrering HER
Bliv desuden klogere på efteruddannelses flowet i dette diagram.
 
Du kan følge status på dine eksterne kurser i menuen ”Mine kurser”. Alle selvregistrerede aktiviteter vil til at begynde med fremgå som ikke-godkendt efteruddannelse.
Overenskomstparterne har endnu ikke aftalt krav om et bestemt antal timer, men udelukkende krav til registrering af hensyn til indsamling af viden.
 
I forhold til kompensation er det dog aftalt, at kun kurser, der er godkendt som systematisk efteruddannelse, er berettigede til økonomisk kompensation. Derfor kan du først anmode om kompensation for et eksternt kursus, når/hvis det bliver godkendt som systematisk efteruddannelse.
 
Eksterne efteruddannelsesaktiviteter, hvad end de er i regi af forhåndsgodkendt udbyder eller ej, vurderes i forhold til kerneområderne hver anden måned (januar – marts – maj – juli – september - november).
 
Har du deltaget på kurser, der ikke godkendes som systematisk efteruddannelse, har du mulighed for at anmode om at spørgsmålet indbringes til Kiropraktorfondens bestyrelse.
 
Har du spørgsmål til selvregistrering, kan du altid kontakte efteruddannelse@nikkb.dk
 
Læs mere om systematisk efteruddannelse og kompensation på www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse