Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

I uge 21 mødtes NIKKB's efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen med repræsentanter fra Norge og Sveriges kiropraktorforeninger på den årlige Europæiske kiropraktorkongres (ECU i Amsterdam).

Emnet var et øget Nordisk samarbejde i efteruddannelsen af kiropraktorerne, og stemningen var helt klart for, at vi skal gøre mere for at få vores respektive landes kiropraktorer til at rejse ud for at opsøge relevant efteruddannelse. De forhindringer der eksisterer på nuværende tidspunkt er bl.a. kursustilmelding i lukkede fora, synliggørelse af kurserne udelukkende nationalt osv.

Der var enighed om, at disse forhindringer skulle fjernes, så vi kan få en større opmærksomhed på de tilbud, hvert land har. Samtidigt vil de tre landes kurser i fremtiden blive annoceret på alles internetsider, i nyhedsbreve osv. 

Herudover har de tre landes repræsentanter aftalt at mødes minimum én gang om året samt løbende at holde hinanden orienteret om nye tiltag.

Vi kan i hvert fald fra NIKKB's side sige, at vi glæder os til det øgede samarbejde!